Що таке ноу-хау і де це застосовується?

Ноу-хау – добре відоме іноземне слово, яке ми часто не тільки чуємо, а й використовуємо в своєму лексиконі.

Науково-технічна галузь не обмежена лише винаходами машин та інших механізмів. Крім того, що можливо помацати руками, в науці існують інтелектуальні відкриття, які і прийнято називати «ноу-хау». Але чи всі вони потрапляють під це поняття? І що насправді відноситься до ноу-хау?

Що означає термін «ноу-хау»?
Термін «ноу-хау» є частиною англійського словосполучення know how to do it, що означає «знаю, як це зробити». Іншими словами, «ноу-хау» – це «знати як».

Вперше термін був використаний в судовій практиці американців в XIX столітті, пізніше потрапив в Європу, причому через невизначеність перекладу в деяких країнах для даного поняття застосовували синоніми. Наприклад, в Німеччині інтелектуальні винаходи називали wissen wie, а у Франції – savoir-fair.

У Росії термін з’явився за часів Радянського Союзу і вживався в деяких ліцензійних договорах, складених в Раді економічної взаємодопомоги. У 1991 році ноу-хау стали називати секретами виробництва, а потім термін був перетворений в більш широке поняття «комерційна таємниця».

Що таке ноу-хау?
Зараз значення слова визначається статтею 1465 Цивільного кодексу і має на увазі під собою відомості, що становлять комерційну цінність. Неодмінною умовою цього поняття є той факт, що ці відомості невідомі третім особам. Іншими словами, ніхто не має доступу до подібної інформації, крім її власника.

У ноу-хау вводиться режим комерційної таємниці, а його власники мають виняткове право на використання секрету будь-якими законними способами. Варто відзначити, що це право зберігається тільки до тих пір, поки таємниця не стала відома третім особам. Після втрати конфіденційності всі власники втрачають виняткові права на свій секрет.

Що є предметом ноу-хау?
Для більш точного розуміння терміна «ноу-хау» варто визначити, що є комерційною таємницею. До неї відносяться конфіденційні технічні знання, економічна, виробнича або організаційна інформація, результати інтелектуальної праці, включаючи креслення, формули, дослідні зразки, а також методи виготовлення продукції.

У торгівлі комерційною таємницею можуть виступати ринки збуту, відомості про конкурентів, кон’юнктурна та інша інформація, відома обмеженому колу осіб.

У банківській сфері до ноу-хау відносять вигідні способи використання грошей і акцій, а в юридичній діяльності – адвокатську таємницю. Словом, ноу-хау називають практично будь-які корисні відомості, які зберігаються на умовах конфіденційності.

Ознаки ноу-хау
Згідно зі статтею 1465, щоб інформація була визнана ноу-хау, вона повинна володіти декількома відмінними ознаками.

По-перше, мати комерційну цінність, тобто викликати бажання її купити. Якщо відомості не становлять жодного інтересу для третіх осіб і не можуть використовуватися ними для досягнення будь-яких цілей, вони не є комерційною таємницею.

По-друге, до інформації не повинно бути вільного доступу, тобто володар інтелектуальних винаходів обмежує їх поширення на підставі чинного законодавства. Якщо ці відомості потрапляють третім особам законним шляхом (наприклад, через публікації або аналіз зразків продукції, що виробляється), вони перестають бути секретом.

По-третє, по відношенню до інформації повинен бути введений режим комерційної таємниці, що має на увазі комплекс заходів по її нерозповсюдження.

Як захищаються ноу-хау?
З метою захисту своєї інформації володар повинен зробити певні правові кроки. На сьогоднішній день комерційна таємниця зберігається оформленням патенту, до якого додається пакет ноу-хау. Подібна практика дозволяє захистити свій секрет від викрадення третіми особами і навіть державою.

Якщо ноу-хау продається, то попередній власник зобов’язаний зберігати секрет протягом усього терміну дії ліцензійного договору. Незаконне отримання або розголошення комерційної таємниці може спричинити за собою не тільки дисциплінарну або адміністративну, а й кримінальну відповідальність. В останньому випадку діяння носить назву «промислове шпигунство».

Посилання на основну публікацію