Що таке лікнеп?

Лікнеп – це масове навчання неписьменних дорослих людей читання та письма в Радянській Росії та СРСР.

 

Поняття «лікнеп» є скороченням від «ліквідація безграмотності». Початок цієї державної програми поклав декрет Раднаркому «Про ліквідацію безграмотності в РРФСР» ще в далекому 1919 році. Згідно з ним, всьому населенню Радянської Росії у віці від 8 до 50 років, не вміло читати або писати, було необхідно навчатися грамоті рідною або російською мовою. Народний комісаріат освіти залучав на основі трудової повинності грамотних осіб для подальшого навчання неписьменних. Також цим декретом було передбачено створення шкіл для переростків, шкіл при дитячих будинках, колоніях та інших установах, які входили в систему Главсоцвоса.

 

Дані оцінок грамотності населення станом на 1914-1917 рр. неоднозначні. Число грамотних людей на 1914 рік в Російській імперії оцінювався в 30 % від всього населення. Деякі західні вчені оцінюють грамотність населення Росії до 1915 році в 35-38 %. Існують і більш високі цифри оцінки грамотності, наприклад, за деякими даними, в 1914 році вона становила близько 45 %. А колишній міністр освіти Павло Миколайович Ігнатьєв і зовсім оцінював грамотність населення станом на 1916 рік у 56 % від загального числа населення.

 

У наш час слово «лікнеп» набуло дещо іншого значення. Так «лікнепом» сьогодні позначають інформацію, що вводить користувача в курс справи у якій-небудь області. Приміром, «Фінансовий лікнеп» може представляти собою словник фінансових термінів з відповідним поясненням понять фінансового ринку доступним та популярним мовою.

Посилання на основну публікацію