Що таке консенсус?

Консенсус – це спосіб вирішення конфліктів при прийнятті рішень, коли немає принципових заперечень з боку більшості зацікавлених осіб. В широкому розумінні слова консенсус – це загальна згода при відсутності заперечень з важливих питань.

 

Терміном «консенсус» позначають як сам процес, в ході якого приймається рішення, так і прийняте таким методом рішення. Так рішення-консенсус має безпосереднє відношення до процесу прийняття рішення з істотних питань. Метод консенсусу не схожий з іншими методами прийняття рішень, користуються ним у багатьох людських спільнотах.

 

Слово консенсус утворено від латинських слів cum – «з» або «спільно» і sentire – «мислити» або «відчувати». Консенсус може бути:

 

  • 1) Включає. При прийнятті рішення є багато учасників спільної справи.
  • 2) Загальним. Активну участь приймають всі, від кого залежить остаточне рішення.
  • 3) Спільним. Учасники намагаються зупинити свій вибір на найкращому з можливих рішень, не обов’язково відстоюючи при цьому думку більшості, адже воно нерідко буває в збитків меншості.
  • 4) Рівноправним. Всі учасники групи прагнуть зробити однаковий внесок у процес. У всіх однакові права, кожен може винести на розгляд свою пропозицію, доповнити його, а також накласти на нього вето чи блокувати.
  • 5) Прагнуть до вирішення. Учасники прагнуть до ефективного рішення, яке влаштує всіх, використовуючи компроміс і інші методи виключення конфліктних ситуацій.
Посилання на основну публікацію