Що таке імплементація?

Імплементація – це реалізація на практиці будь-якої теорії, ідеї, договору або закону.

 

В англійській мові є дієслово to implement, який буквально перекладається як «втілювати в життя». У комп’ютерних науках імплементацією зазвичай називають вираз в програмному коді алгоритму або функції. В політичному середовищі імплементацією позначають виконання принципів та ідей, прописаних в документах.

 

 

Імплементація міжнародного права – це втілення в життя (реалізація міжнародних зобов’язань на внутрішньодержавному рівні, також імплементацією називають конкретний спосіб включення міжнародно-правових норм у національну правову систему. Головною вимогою імплементації є суворе дотримання, як мети, так і змісту міжнародного встановлення.

Посилання на основну публікацію