Що таке громадянське право і де воно застосовується?

Навіть люди, абсолютно не розбираються в правовій системі, неодноразово чули або читали це словосполучення – цивільне право.

Оскільки сьогодні жити в суспільстві і не знати, якими законами воно керується – це значить, наражатися на небезпеку бути ошуканим і позбавленим законних прав, давайте розберемося, що таке громадянське право і в яких випадках воно використовується.

Що таке громадянське право?
Що включає в себе поняття громадянського права?
Що таке норми цивільного права?
Що таке угода в цивільному праві?
Основні джерела цивільного права

Що таке громадянське право?

Цивільне право – це галузь правової системи, яка регулює особисті взаємини громадян і взаємини їх власності. Воно розглядає суспільні відносини між приватними і юридичними особами, пов’язані, а іноді не пов’язані з майновими відносинами.

Фактично все наше суспільство будується відповідно до принципів цивільного права, які необхідно знати і розуміти хоча б в загальних рисах. Як правило, воно описує способи реалізації економічних взаємин приватних осіб між собою і між створюваними цими особами об’єднаннями.

Що включає в себе поняття громадянського права?

У поняття громадянського права сьогодні входять правові взаємовідносини між членами сім’ї, правова сторона житлових питань, успадкування, трудові взаємовідносини, різні договірні зобов’язання між окремими громадянами і організаціями, питання честі, гідності та приватного життя та інші подібні проблеми.

Це розділ законодавства, який описує різні аспекти:

– Майнових відносин між громадянами, а також громадянами і юридичними особами;

– Особистих немайнових відносин;

– Немайнових особистих відносин, пов’язаних з майновими проблемами.

У свою чергу, майновими називають відносини, які пов’язані з правами власності на будь-яке майно, з користуванням та управлінням цим майном, а також з процесом зміни власника.

Що таке норми цивільного права?

Цивільне право реалізується через систему його норм і правил, що діють в суспільстві. Під нормами цивільного права мається на увазі звід загальноприйнятих правил поведінки і взаємин, формально закріплених законом та іншими нормативними документами, які поширюються на всіх членів суспільства і учасників правовідносин.

У цьому випадку держава гарантує кожному своєму громадянину захист і дотримання цивільно-правових норм, законодавчо регулюючи різні аспекти взаємодії членів суспільства між собою. Норми цивільного права бувають:

– Охоронними;

– Зобов’язуючими;

– Регулятивними;

– Управомочивающими;

– Забороняють.

У той же час для цивільних норм характерна менша ступінь примусу з боку держави, ніж в інших правових сферах.

Вони всього лише встановлюють межі для поведінки суб’єктів, в яких ті можуть діяти будь-яким зручним для себе способом.

Що таке угода в цивільному праві?

Під угодою в цивільному праві розуміється дія суб’єкта, яке спрямоване на зміну певних цивільних прав або обов’язків, їх припинення або встановлення. В ході укладання угоди зазвичай оформляється відповідний документ, який закріплює зміна, встановлення або скасування цих правовідносин.

Кожна угода має ряд ознак, що виділяють її з ряду правових дій:

– Це вольова дія, яка вчиняється за вільною згодою учасників;

– Це дія, що не суперечить жодному з положень законодавства;

– Це правомірна дія.

Угоди можуть бути односторонніми, двосторонніми або багатосторонніми, а також оплатним або безоплатними.

Основні джерела цивільного права

До основних джерел цивільного права прийнято відносити:

– Конституцію;

– Міжнародні закони і договори;

– Федеральні закони і інші нормативні документи.

Крім того, до джерел відносяться різні правові звичаї, прийняті в державі або його окремих регіонах, а також судові прецеденти, які служать прикладом для наступних рішень судових органів.

Посилання на основну публікацію