Що таке федерація і для чого вона потрібна?

Кожна країна на нашій планеті має певний статус. Одна називає себе конфедерацією, друга – республікою, а третя – федерацією.

Федеративний устрій вважається одним з найбільш ефективних і дієвих, оскільки дозволяє по максимуму враховувати інтереси всіх народів і національностей, які проживають на території держави. Що ж таке федерація?

Що означає слово «федерація»?
Що таке федеративну державу?
Що таке суб’єкт федерації?
Що таке Російська Федерація?
Чим федерація відрізняється від конфедерації?

Що означає слово «федерація»?

Слово «федерація» походить від латинського foederātiō, що перекладається як союз, об’єднання. Вперше його стали використовувати в XVII столітті, коли в зв’язку з ростом суспільної свідомості почали з’являтися перші об’єднання територій з обмеженим суверенітетом.

Піонерами цього напрямку були колишні європейські колонії (наприклад, Федеративної Малайські Штати), за ними послідували різні регіони Європи (Федеративна Республіка Іспанія). Багато з них пізніше розпалися, але деякі існують донині.

Що таке федеративну державу?

Під федеративною державою розуміється така форма устрою, коли він окремі частини країни мають певну політичну самостійність. У федераціях, на відміну від країн з унітарним способом організації суспільства, передбачені дві системи управління – одна виконує загальнодержавні функції, інша представляє інтереси окремих регіонів країни.

Кожна територія має право видавати статути, закони, нормативні акти, створювати свої органи законодавчої і виконавчої влади.

Часто у регіонів, що входять в федеративну державу, є свій герб, своя столиця і цивільний інститут. У той же час при такій формі устрою окремі території не можуть самостійно вирішувати міжнародні питання – цим займаються федеральні органи, які офіційно співпрацюють з іншими країнами від імені всього федеративної держави. Добрими прикладами федерацій виступають Росія, Сполучені Штати, Німеччина.

Що таке суб’єкт федерації?

Суб’єкти федерації – це її складові, тобто окремі території, об’єднані в одну країну. У різних федеративних державах вони носять свої назви. Наприклад, в Бразилії і США – штати, в Австрії – федеральні землі, в Росії – республіки, області, краю, автономні області та автономні округи. В окремих країнах федеративними суб’єктами можуть виступати міста. Так, в РФ це Москва і Севастополь, в Аргентині – Буенос-Айрес з передмістями.

Об’єднання суб’єктів в федеративні держави може відбуватися з різних причин. Часто країни формуються за територіальною ознакою, тобто союз створюється з розташованих поруч територій (приклади – Німеччина, США).

Іноді основою появи нової країни стає об’єднання за національною приналежністю, коли в одну країну вливаються території з жителями різних національностей (Югославія, Чехословаччина). Бувають і змішані форми (Росія), в яких об’єднання здійснюється і за національними, і за територіальними ознаками.

Що таке Російська Федерація?

Російська Федерація в своєму сучасному вигляді з’явилася після розпаду СРСР – в 1991 році, хоча історія її федералізму налічує майже століття. До складу Росії входить 85 рівноправних суб’єктів, що мають власні законодавчі та виконавчі органи.

Додатково держава ділиться на 9 федеральних округів, де інтереси президента РФ представляє призначений ним посадова особа. Представницьким і законодавчим органом Росії є парламент, що складається з двох палат. Одна з них, Рада Федерації, представляє інтереси суб’єктів держави і налічує 170 членів – по два з кожного регіону.

Чим федерація відрізняється від конфедерації?

Конфедерація – це союз суверенних держав, які не мають спільної конституції, єдиних систем управління і законодавчих органів.

На відміну від федерацій держави в складі конфедерацій зберігають міжнародний статус і не надають своїм жителям єдиного громадянства. До числа країн з конфедеративним пристроєм відносяться Швейцарія, Боснія і Герцеговина, частково такої можна назвати Європейський Союз.

Посилання на основну публікацію