Що таке девіація?

У кожному суспільстві існує ряд прописаних в законодавстві і негласних правил, які визначають норму поведінки кожної людини. Норми поведінки обумовлені аспектами моралі, захисту життя, здоров’я, гідності та майна всіх членів суспільства. Відхилення в поведінці окремої людини або групи людей від морально-етичних, соціальних і законодавчих норм називається девіацією або девіантною поведінкою.

Що таке девіація?

Життя людини проходить у постійних контактах та спілкуванні з іншими людьми, тому адекватні норми поведінки мають велике значення. Кожному з нас доводиться з дитячих років вчитися правильно взаємодіяти з навколишнім світом, щоб надалі бути повноцінним членом суспільства і громадянином своєї країни. Порушення і відхилення від загальноприйнятих норм спілкування і взаємини однієї людини по відношенню до інших людей називається соціальною девіацією.

Види соціальної девіації можуть мати різний характер:

  • індивідуальні і групові (бандитські угруповання, секти);
  • негативні і позитивні по наслідків;
  • побутові, майнові та економічні порушення;
  • одиничні і постійні.

За типом порушень девіації можуть бути злочинними, аморальними, корупційними, терористичними, суїцидними, алкогольними, наркотичними, сексуальними і т. д. Багато відхилення часто взаємопов’язані один з одним, або одне провокує розвиток іншого. У психології і психіатрії не існує чіткого та однозначного поняття про девіації, так як вона має різні типи прояву, кардинально протилежний настрій і наслідки. По відношенню до суспільства девіації найчастіше мають негативне ставлення, нерідко різні види відхилень стають причиною злочинів.

До причин розвитку девіацій відносять такі фактори:
Аспекти сімейного виховання людини. Якщо дитина росте в сім’ї, де регулярно порушуються норми спілкування, відбуваються скандали і конфлікти, застосовується фізичне насильство, психологічний тиск, то чекати від нього в майбутньому адекватної поведінки не доводиться.

Маргіналізація – фактор, який має відношення до попереднього пункту. Маргінали знаходяться на межі повного розриву зв’язків з товариством, не визнає її моральних, духовних, а іноді і законодавчих критеріїв.

Певний психотип, що визначає нахил у людини до тих чи інших порушень – агресії, замкнутості, алкоголізму, пристрасті до азартних ігор тощо.

Стрес або конфлікт – як причина невдалої соціалізації людини, невдача або провал, сприйнятий занадто емоційно.

Однак на тлі негативних проявів необхідно відзначити і позитивні девіації, мають позитивні наслідки. Руйнування застарілих норм суспільства, соціальні революції, введення інновацій – це теж вид відхилень, однак їх наслідки служать оновлення і вдосконалення суспільних норм.

Посилання на основну публікацію