Що таке держава і для чого вона потрібна?

Держава – складна структура, створювана для захисту інтересів певної групи громадян, а також для збереження повноцінних взаємин між ними і підтримки правового порядку.

В історичному плані це поняття визначається як якась соціальна організація, що має владу над людьми і має на меті забезпечити загальне благо для всіх, хто проживає на її території.

Що означає слово «держава»?
У чому суть правової держави?
Які форми державного устрою бувають?
Що є державою, а що ні?
Чим відрізняється країна від держави?

Що означає слово «держава»?

Термін «держава» походить від давньоруського слова «государ», яким в минулому називали правителів на Русі. Етимологічно воно пов’язане з більш раннім поняттям «господар» (похідне – «господарьство»), чиє походження достовірно не встановлено.

В середні віки під державою розуміли володіння, що належали князям-государям, а в сучасну епоху термін став використовуватися для позначення територій, об’єднаних певними ознаками – конституцією, законодавством, територією, населенням, грошовою системою і т. Д.

У чому суть правової держави?

Держава, в якому люди живуть відповідно до норм і принципів права, називається правовою. У такій організації суспільства закон має вищу юридичну силу, і ніхто з громадян, включаючи апарат влади, не може діяти за межами його рамок.

Всі люди рівні перед законом, незалежно від їхнього добробуту, походження або соціального стану. З метою забезпечення верховенства права суди в правовій державі відокремлені від інших органів влади, а судові рішення ухвалюються відповідно до розумним тлумаченням законів і нормативних актів.

Які форми державного устрою бувають?

Згідно наявністю або відсутністю незалежності в окремих частинах держави розрізняють просту форму устрою (унітарну) і складну (федерації або конфедерації). Унітарна – це єдина держава, де окремі регіони не мають самостійності і підкоряються одному центру. Така організація суспільства відрізняється однорівневої законодавчою системою (конституцією), єдиним громадянством і ієрархічною системою управління.

Федерація – це союз декількох регіонів, які мають обмежений суверенітет і отримують право на створення своїх органів виконавчої і законодавчої влади. В таких організаціях суспільства передбачена дворівнева система управління, а повноваження поділені між всієї федерацією і її складовими частинами.

Конфедерація – це об’єднання незалежних держав, яке створюється для досягнення будь-яких цілей (соціальних, політичних, економічних). Кожен суб’єкт має свої органи влади, армію, конституцію і може вийти з конфедерації після досягнення поставлених цілей.

Що є державою, а що ні?

В даний час на міжнародному рівні державами визнаються організації суспільства, які є членами ООН. Таких у світі 194. Всі вони входять в Організацію Об’єднаних Націй, за винятком Ватикану, який хоч і вважається суверенною територією, але не є державою в повному розумінні цього слова.

Крім визнаних, на нашій планеті є території, які отримали право на самовизначення, але не змогли ним скористатися (наприклад, окуповані Палестина і Сахари Республіка). Не вважаються повноцінними державами і невизнані країни – Придністров’я, Північний Кіпр, Південна Осетія, Тайвань і ряд інших.

Чим відрізняється країна від держави?

Хоча для багатьох країна і держава – це синоніми, насправді між цими термінами існують відмінності. Під державою розуміють, в першу чергу, політичну систему влади на окремій території, в той час як поняття «країна» більше використовується в географічному або культурному контексті.

Держава – це особлива організація суспільства, об’єднаного соціальними факторами, що має єдину систему управління, тоді як країною можна назвати не тільки територію, а й населення, яке живе на ній. Крім цього, держава – більш офіційний термін, який застосовується в правових і політичних аспектах.

Посилання на основну публікацію