Що таке авторське право і інтелектуальна власність?

У кожної людини є житло, телефон, меблі та інше майно, яке можна помацати руками. Всі ці предмети є матеріальною власністю і належать нам на правах покупки або дарування.

Однак крім матеріальної, існує власність інтелектуального характеру, під якою розуміють права на твори мистецтва, наукові відкриття, товарні знаки, фірмові найменування та інші ідеї.

З одного боку, їх не можна помацати, але з іншого, вони втілюються в музичних дисках, книгах, дисертаціях, картинах, завдяки чому інтелектуальна власність набуває матеріальні форми і може служити товаром.

Що таке інтелектуальна власність?
Інтелектуальна власність – це права творця на плоди його творчості. Якщо винахідник придумав машину, а літератор написав книгу, то ці твори належать тільки їм.

Автори можуть вільно розпоряджатися своїми творіннями, тоді як всі інші не мають жодних прав копіювати або поширювати результати їх інтелектуальної праці. Законодавство встановлює монополію на подібні твори, тобто інші люди отримують можливість використовувати їх лише з дозволу автора.

Продукти інтелектуальної власності можуть приносити дохід, але за умови, що автори закріпили свої права у вигляді патентів, фірмових знаків, свідоцтв та інших документів.

Які бувають види інтелектуальної власності?
Існує кілька різновидів інтелектуальної власності, які визначають порядок її використання. Зокрема, авторське право з’являється в зв’язку зі створенням будь-яких літературних, художніх або наукових творів, патентне право поширюється на винаходи, а ноу-хау – на унікальні технології, знання та вміння.

Також одним з видів інтелектуальної власності виступає охорона нових рослинних сортів, що передбачає отримання патентів на інновації в селекційній галузі.

Що таке авторське право?
Авторське право – найпоширеніший різновид інтелектуальної власності, що є цивільний інститут, який регулює користування творами науки, літератури або мистецтва. Простими словами, під ним розуміють приналежність будь-яких творінь їх автору.

Суб’єктом авторського права є фізична особа, яка створила конкретний продукт, і інші особи, яким було надано право від автора на законних або договірних підставах.

Тільки автор і правовласники можуть без обмежень розпоряджатися своїм «дітищем» і приймати рішення щодо його подальшої долі – продажу, дарування або використання для заробітку.

На що поширюється авторське право?
Авторське право може поширюватися на будь-які результати діяльності в галузі науки, мистецтва і літератури. Зокрема, його об’єктами є письмові та усні літературні форми (рукописи, ноти, сценарії, публічні промови), зображення (художні полотна, малюнки, фотографії, креслення), відео- та звукозаписи, в тому числі кінофільми, кліпи і діафільми, а також скульптури, макети, будови або моделі.

З розвитком сучасних технологій авторське право стало поширюватися на комп’ютерні програми, включаючи ігри та операційні системи.

Як захистити авторські права?
Захист авторських прав регулюється законодавчо і не вимагає їх обов’язкової реєстрації. Однак багато авторів намагаються підстрахуватися і забезпечують себе документальними доказами або використовують технічні захисні засоби.

Наприклад, для захисту електронних книг, аудіо- та відеоматеріалів застосовують технологію DRM, яка не дозволяє копіювати авторські записи.

Що стосується літературних або наукових творів, опублікованих в Інтернеті, для підтвердження прав на них застосовується спеціальний символ ©, який в поєднанні з ім’ям автора ставиться під або над статтею.

Посилання на основну публікацію