1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Різне
  3. Мова і стиль реферату

Мова і стиль реферату

Головною особливістю мови реферату є науковий стиль викладу матеріалу. Це виражається в системі мовних засобів. Для наукових робіт характерні кліше.

Наприклад, у введенні можна зустріти такі стійкі вирази: «останнім часом в вчені звертають увагу на …», «в сучасних умовах особливої ​​актуальності набуває …», «нові умови вимагають зміни погляду на …», «необхідна переоцінка існуючих думок з приводу … »,« більшість вчених, таких як …, стверджують … »,« загальновідомо, що … »,« нові підходи до вирішення питання … »,« в роботах вітчизняних і зарубіжних авторів звертається увага на … ».

Для реферату обов’язкове логічна послідовність викладу. Зв’язати його структурні частини допоможуть наступні кліше: «повертаючись до вищевикладеного матеріалу …», «тепер зупинимося на …», «узагальнюючи сказане …», «як вже було зазначено …».

У висновку, як правило, використовують такі фрази: «Проведене дослідження підтвердило …», «В результаті проведеного дослідження було доведено …», «В результаті проведеного аналізу було встановлено …», «Аналіз матеріалу дозволяє стверджувати …».

У рефераті не допускається використання 1-го особи однини, а також займенників «ти» і «Ви». Слів «щось», «хтось», «що-небудь» в силу своєї невизначеності також слід уникати.

Найважливіше вимога до оформлення будь-якої наукової роботи – смислова закінченість фрагментів, їх цілісність і зв’язність.

Для тих, хто зовсім нічого не тямить в складанні такого формату документів, рекомендується спочатку почитати реферат зразок.

Додаток А / Додаток А

Зразок оформлення титульного аркуша

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОВНА НАЗВА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Кафедра (для ВНЗ і проф. Училищ)

Реферат / РЕФЕРАТ

на тему: «Тема реферату» / Тема реферату

Виконав (а)

студент (ка) / учень (ця) …. курсу / класу

ПІБ виконавця

перевірив

Посада, науковий ступінь

ПІБ керівника / викладача / вчителя

Місто – рік

Додаток Б / Додаток Б

Зразок Змісту реферату

ЗМІСТ

ВСТУП ………………………………………………………………………… .. 3

ГЛАВА I. ЗАГОЛОВОК …………………………………………… .. ……………… 4

Назва підзаголовка …………………………………………………. 4
Назва підзаголовка ……………………………………. ……. ……. 10
ГЛАВА ІІ. ЗАГОЛОВОК ………………………………………………………… .. 12
Назва підзаголовка ……………………………………………. … .. 12
Назва підзаголовка ………………………………………………… 14
Назва підзаголовка ………………………………… .. ……………. 15
Назва підзаголовка ………………………………………………… 17
ВИСНОВОК …………………………………………………………………… .. 18

Список використаних джерел ………………………………… 19

ДОДАТКИ

Додаток В / Додаток В

ПОДІЛИТИСЯ: