Релігія Стародавньої Греції

У своїй еволюції грецька релігія пройшла хтонічну, олімпійську і містеріальну стадії. Перша панувала в догомерівську епоху, друга – в гомерівську, а третя – в післягомерівську епоху. Антична релігія мала переважно державно-політичний характер. На всьому протязі розвитку античного суспільства, особливо в епоху еллінізму, релігія впливала на сферу приватного життя, набула корпоративний, колегіальний або езотеричний, містеріальний характер.

Давньогрецький пантеон

Давньогрецька культура створила колосальну і різноманітну міфологію, яка стала своєрідним джерелом образів, сюжетів, тем, які нескінченно варіюються в світовій культурі, особливо в художній творчості. У класичному варіанті давньогрецької міфології теогонія (народження поколінь богів) виглядає наступним чином. З первинного Хаосу з’являються чотири первостихії – Ерос (енергія любові), Гея (Земля), Тартар (витоки всякого народження), Нюкта (Ніч). Гея породжує Урана (Небо) і вступає з ним у шлюбний союз, від якої відбуваються багато початку і істоти космосу, в тому числі покоління богів-титанів на чолі з Кроном і Реєю. Крон і Рея породжують старших олімпійських богів і богинь: Зевса (владику небесної і земної сфери), Посейдона (владику морської стихії), Аїда (володарюючого в підземному світі), Геру (дружину Зевса, покровительку жінок, дітонародження), Деметру (богиню врожаю). Від Зевса відбуваються молодші олімпійських божества: Аполлон (покровитель мистецтв), Артеміда (покровителька диких тварин і полювання), Афіна (богиня мудрості, військового мистецтва, покровителька жіночих занять), Афродіта (богиня любові), Гермес (бог – вістун, препровождающий померлих у потойбічний світ, покровитель подорожей, торгівлі, інтелектуальних занять), Діоніс (покровитель рослинної природи, втілює несамовиті, несвідомі вияви психіки), Гефест (покровитель ковальства), Персефона (дружина Аїда, втілює весняне пробудження природи) і ін Кожен рід, фратрія, плем’я, місто мали своїх богів-покровителів.

Доля, оракули і прорікання

Старогрецькому суспільству була притаманна віра в невідворотну силу долі. Греки боялись таємничої богині Ананке («Необхідність»), обертає веретено, від якого залежить все існуюче. Три богині долі Мойри, дочки Ананке, визначають події людського життя. Клото пряде нитку життя, Лахесіс призначає жереб, а Атропос невідворотно наближає кінець. Поширеними були оракули і віщуни. Греки зверталися до віщунів, які передбачали майбутнє, читаючи по зіркам, тлумачачи сновидіння, розглядаючи нутрощі тварин, спостерігаючи за польотом птахів. Найбільш відомими і шанованими були оракул Зевса в До – доні і оракул Аполлона в Дельфах.

Містерії

В класичний період розквіту античної цивілізації найпотужнішим елементом грецької релігії були містерії, представляли собою таємну церемонію, під час якої присвяченим показувалися священні символи. Здійснюються обряди в полудраматичній формі відтворювали страсті, смерть і воскресіння богів, зверталися до давніх вегетаційним і магічним темами. Присвяченим обіцялося безсмертя. Найбільш знаменитими були Елевсінські таїнства, які мають давнє походження і пов’язані з осінніми аграрними святами. У більш пізніх містеріях з’являється тема кохання Орфея і Еврідіки.

Посилання на основну публікацію