1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Релігієзнавство

Релігієзнавство

Основні напрямки буддизму

0 коментарів

Розвиваючись у різних соціокультурних умовах, вчення засновника буддизму набуло різних форм і безліч інтерпритацій, тлумачень. Вчення багаторазово міняло сенс і асимілювалося.

Буддизм отримав масштабне поширення по всій Південній, Південно-Східній і...

Становлення буддійської традиції та оформлення вчення

0 коментарів

Становлення буддійської традиції та оформлення вчення Засновником буддизму є Сидцхартха Гаутама, який став першим Буддою. Прийнятою датуванням життя Будди вважаються 566-486 рр. до н. е. На безсумнівну реальну історичну основу...

Типологічні риси буддизму

0 коментарів

Типологічні риси буддизму Буддизм являє собою оригінальне вчення, що одержало різні інтерпретації. В західній науці іноді заперечується можливість вважати буддизм релігією. У вченні засновника буддизму знайшли вираз такі характерні риси...

Іудаїзм

0 коментарів

Іудаїзм є релігійною традицією єврейського народу. Термін «іудаїзм» походить від імені Юди-родоначальника найчисельнішого з давньоєврейських племен. Нащадки Юди заснували царську династію в стародавньому Ізраїльському царстві. Хоча іудаїзм можуть сповідувати представники...

Синтоїзм

0 коментарів

Синтоїзм є корінною релігією Японії, що сформувалася до приходу буддизму. Він виник як поклоніння силам природи, предків і спирається на уявлення про те, що весь світ пронизаний таємничими началами. Ця...

Зороастризм

0 коментарів

Ця релігія, що з'явилася в Давньому Ірані, має зараз трохи послідовників (за різними оцінками – від 200 тис. до 2,5 млн), але її роль у релігійній історії людства досить значна.

...

Релігійні традиції і вчення Китаю

0 коментарів

В китайській культурі прийнято виділяти три основних навчання - це місцеві за своїм походженням конфуціанство і даосизм і прийшов з Індії буддизм, що визначають ціннісні виміри життя традиційного Китаю. Найбільше...

Індуїзм

0 коментарів

Індуїзм - термін, введений європейськими дослідниками для позначення різноманітних вірувань, релігійних традицій і ритуальних практик, що склалися в процесі становлення та розвитку індійської цивілізації. За кількістю прихильників індуїзм є однією...

Давньоримська релігія

0 коментарів

Давньоримська цивілізація має певні особливості розвитку, які надали своєрідність її релігійних традицій. Це проявилося у переважанні сімейно-родових культів, домінанті державно-політичного виміру, відсутність розробленої міфології.

Архаїчна міфологія

Характерною рисою найдавнішої римської...

Релігія Стародавньої Греції

0 коментарів

У своїй еволюції грецька релігія пройшла хтонічну, олімпійську і містеріальну стадії. Перша панувала в догомерівську епоху, друга - в гомерівську, а третя - в післягомерівську епоху. Антична релігія мала переважно...