1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Релігієзнавство
  3. Коран і Сунна

Коран і Сунна

Коран

Коран (араб, «читання вголос») розуміється як пряме слово Бога, передане Пророку через ангела Джибрила. Кожне слово Корану сходить до небесної Книзі, прообразом усіх Писань. Текст Корану містить 114 сур різної величини. Загальне число віршів (айату), складових сури, понад 6200. З часу виголошення сури поділяються на 90 мекканської (610-622 рр..) і 24 мединські (622-632 рр..), які в більшості своїй довше мекканської. У Корані звучать докори Аллахом противників Пророка, заклик до єдинобожжя, попередження про Судний день, полеміка з многобожниками, іудеями та християнами, міститься опис пекла і раю, розповіді про покарання «народів», відкинули пророків, норми, що регламентують життя мусульманської громади.

Коран став головним джерелом релігійних приписів і соціальних установлень, етико-культурних норм і стандартів життя. Мусульманськими теологами і лінгвістами була розроблена система наук про Корані. Ідеї, образи, персонажі Корану міцно ввійшли в літературні традиції народів світу. При читанні Корану мусульманину слід дотримуватися особливі етикетні норми, до яких відносяться земні поклони, чинені при проголошенні ряду айату.

Сунна

Другим після Корану джерелом віровчення є Сунна (араб, «звичай»), що представляє собою сукупність прикладів з життя Пророка Мухаммеда, які розглядаються як еталони при вирішенні різних проблем. Основні структурні елементи Сунни – хадіси (араб. «оповідання»), що оповідають про життя пророка Мухаммеда, його слова і дії в різних ситуаціях. Першими ланками в ланцюзі передавачів хадисів, що з’явилися не раніше кінця VII ст., були сподвижники Мухаммеда. Сунна включає в себе різноманітні матеріали про релігійних, правових, етичних аспектах життя мусульманської громади, висвітлює обрядову сторону і догматичні принципи ісламу.

ПОДІЛИТИСЯ: