✅Релігія – опис, визначення, характеристика

У давнину людина не могла пояснити устрій світу. Багато явищ природи викликали у неї забобонний жах. Щоб пояснити те, що відбувається і жити в гармонії з навколишньою дійсністю, наші далекі предки вирішили, що всім керують надприродні сили. Так зародилася релігія. Однак і зараз, попри розвиток науки і техніки, безліч людей зберігають віру в незрозуміле. Розглянемо, що таке релігія, коли вона з’явилася, яку роль виконує в сучасному світі.

Поняття релігії

Релігія – це віра в існування деяких надприродних сил, які впливають на навколишнє середовище, керують подіями, допомагають або шкодять людям. Людина, що поклоняється одному або декільком богам, звертається до вищих сил з молитвою про допомогу або простими словами подяки, бере участь в обрядових діях, намагається змінити своє життя відповідно до віри.

Етапи розвитку релігії

Коли виникла релігія, вона істотно відрізнялася від уявлень сучасної людини. Стародавні люди з її допомогою намагалися знайти пояснення того, що відбувається, придбати могутнього помічника в боротьбі за виживання. Зараз віра більшою мірою допомагає нам духовно збагатитися, витримати моральні випробування, знайти внутрішню гармонію.

Коротко і зрозуміло охарактеризуємо основні етапи розвитку релігії.

  • Ранні форми релігії з’явилися в давнину. Людина почала обожнювати сили природи, наділяти предмети надприродними силами, поклонятися духам. Прикладами можуть бути тотемізм, фетишизм, анімізм.
  • Національні релігії – це релігійні уявлення окремої нації або населення однієї країни, наприклад, іудаїзм, індуїзм, конфуціанство.
  • Світові релігії не мають географічних кордонів, включають велику кількість послідовників по всій планеті. До них відносяться християнство, буддизм та іслам.

Серед слов’ян, які були язичниками, була поширена віра в те, що людина, яка померла не від старості, в загробному світі не зможе знайти спокій. Вважалося, що Його дух буде бродити по землі і будувати підступи: губити урожай і худобу, викликати посуху або тривалі дощі, наводити хвороби.

Роль релігії в сучасному світі

  • Релігія здатна впливати на свідомість людей, виховуючи в них кращі моральні якості: добро, співчуття, повагу до інших людей, самопожертву.
  • Лідери релігійних організацій у разі конфліктів здатні їх врегулювати, звернувшись до віруючих із закликом до мирного врегулювання проблем.
  • Релігія об’єднує людей, сприяє згуртованості.
  • Зневірені люди за допомогою віри можуть знайти сенс життя.
  • Релігія збагачує духовну культуру країн і народів.

Виробниками стільникових телефонів спеціально для мусульман був розроблений апарат, що показує напрямок на Мекку, що допомогло представникам цієї релігії здійснювати молитви відповідно до правил.

Що ми дізналися?

Релігія як форма культури вивчається в курсі суспільствознавства в 8 класі. Коротке визначення її звучить так: це віра в існування надприродних сил. Розрізняють ранні форми релігії, національні та світові релігії. Вони мають великий вплив на сучасне суспільство.

Посилання на основну публікацію