✅Функції релігії – список, визначення

Попри розвиток високих технологій, релігія продовжує займати вагоме місце в сучасному світі. Люди вдаються до віри для досягнення різних цілей: намагаються знайти розраду, пояснити устрій світу, знайти внутрішню гармонію. Інакше кажучи, церковні організації задовольняють певні потреби людей. Коротко розглянемо, які функції виконує Релігія в суспільстві.

Світоглядна

Ця функція релігії полягає в здатності пояснювати навколишню нас дійсність, впливати на формування моральних орієнтирів особистості і суспільства. Глибоко віруюча людина бачить світ через призму своїх уявлень, має власну систему цінностей, знаходить сенс життя.

У кожній релігії представлена версія створення світу і людини. Християни вірять, що Бог створив з небуття світ за шість днів. Схожу версію походження всього сущого представляє Іслам, згідно з яким Аллах вольовим виявленням створив Всесвіт. У буддизмі немає певного творця світу. Відповідно до цієї релігії, життя циклічна і ділиться на періоди зростання і убування.

Регулятивна

Сутність регулятивної функції полягає в тому, що релігія виробляє певні норми поведінки і принципи, якими керується людина в своєму житті. Вірянин вважає, що порушення заповідей призведе до неминучого покарання з боку вищих сил.

Крім того, регулююча роль релігії передбачає, що винного спіткає кара, що може принести моральне задоволення потерпілому від несправедливості людині.

Засобами управління свідомістю віруючих можуть бути:

  • система норм, що передбачає наявність релігійної моралі, правил поведінки;
  • зразки для наслідування (наприклад, святі, мученики, пророки, апостоли);
  • санкції-заохочення або покарання в реальному або загробному житті (відлучення від церкви, муки після смерті).

Компенсаторна

Компенсаторна функція релігії проявляється в ті моменти, коли віруючий шукає розраду в складній життєвій ситуації. Буває, що людина психологічно не в змозі впорається з труднощами навколишньої дійсності. В такому випадку він може звернутися до молитви, відвідати церкву, щоб знайти в собі сили пережити стрес.

Комунікативна

Ця соціальна роль релігії включає два компоненти:

  • віряни спілкуються один з одним під час здійснення обрядових дій, обмінюються враженнями, підтримують і допомагають;
  • під час молитви відбувається спілкування людини з вищими силами: Богом, святими, ангелами, духами померлих.

За допомогою релігії віруючому вдається усвідомити себе частиною громади, позбутися почуття самотності.

Прогнозуюча

Релігія в суспільстві виконує і функцію провісника якихось подій, які можуть статися в результаті дій людей. Прикладами можуть бути численні передбачення кінця світу, в результаті якого всі грішники будуть покарані.

Інтегративна

Релігія сприяє згуртованості, об’єднанню людей, що представляють різні суспільні верстви. Загальне віросповідання допомагає забезпечити стабільність, уникнути конфліктних ситуацій.

Легітимувативна

Під цією функцією в суспільствознавстві розуміється здатність релігії узаконювати діяльність органів державної влади, існуючий суспільний лад. Правитель країни отримує від церкви благословення за допомогою помазання, що наділяє його в очах підданих незаперечним авторитетом.

Висновок

У суспільстві релігія виконує певні функції. Основними з них є світоглядна, регулятивна, компенсаторна, комунікативна, інтегративна.

Посилання на основну публікацію