Загальносоціальні процеси

Загальносоціальні процеси є феномени, які забезпечують прояв психології багатьох людей, незалежно від їх приналежності до конкретних соціальних груп. До них відносять: взаємодія, соціальну перцепцію, взаємини, спілкування.
154
Взаємодія – це процес взаємного впливу людей один на одного, що породжує їх спільні відносини і зв’язки.
Соціальна перцепція (синонім: соціальне сприйняття) – це процес сприйняття соціальних об’єктів, під якими зазвичай маються на увазі люди і соціальні групи.
Взаємовідносини (синонім: міжособистісні відносини) – це суб’єктивні зв’язки, що виникають в результаті взаємодії людей і супроводжувані різними емоційними переживаннями індивідів в них беруть участь.
Спілкування – це взаємодія, здійснюване за допомогою засобів мовного і немовного впливу і переслідує ціль досягнення змін у мотиваційній, пізнавальній, емоційно-вольової і поведінкової сферах беруть участь в спілкуванні людей.
Психологічні явища і процеси, що у великих групах являють собою феномени, які проявляються при спілкуванні, взаємодії і взаємини людей в класових, етнічних (національних), політичних і релігійних спільнотах.

Посилання на основну публікацію