Задатки і здібності людини, природні здібності

Що таке здібності людини

Вважається, що задатки і здібності людської натури – це унікальні властивості і якості, які притаманні тому чи іншому індивідууму. Здібностями можуть вважатися абсолютно різні вміння, знання і навички. До них можна віднести такі особливості як абсолютна грамотність, прекрасна пам’ять, здатність здійснювати миттєвий рахунок в розумі, художні таланти, відмінні фізичні дані. Частково наявність таких особливостей можна пояснити генетичною спадкової формулою, проте деякі можливості людини можуть проявитися з часом.

Види здібностей

Задатками прийнято вважати вроджені анатомічні та фізіологічні особливості функціонування мозку, нервової системи. Задатки людини визначають базу для розвитку природних здібностей. При цьому варто враховувати, що задатки не визначають здібності, але є передумовою для їх формування.

Відповідно до задатками і здібностями людини визначається його обдарованість. Розрізняють загальну обдарованість і обдарованість спеціальну. Загальна обдарованість людини є її здатністю до навчання, спеціальна – характеризує високий ступінь унікальних здібностей, таких як геніальність і талант.

Талант являє собою здатність до досягнення найвищих успіхів у діяльності.

Геніальністю з точки зору психології прийнято вважати здатність людини до створення чогось принципово нового.

Для геніальності характерні такі особливості:

 • усвідомлення людиною своїх задатків і здібностей;
 • непересічність особистості;
 • проникнення здібності в характер.

Основними показниками обдарованості вважаються легкість і швидкість засвоєння матеріалу, час прояву, широта переносу, а також порівнянність умов з результатами.

Ознаки людських здібностей

Існує три основні ознаки, що характеризують задатки і здібності людини:

 • індивідуально-психологічна природа особливостей;
 • їх вплив на успішний результат діяльності;
 • сприяння швидкого навчання всьому новому.

В цілому, природні здібності людини можна охарактеризувати наступними критеріями:

 • схильність до якого-небудь роду діяльності;
 • швидкість навчання знань, навичок і вмінь;
 • наявність граничних меж здібності;
 • нестандартні результати;
 • суспільне визнання унікальності можливостей;
 • рівень акумуляції;
 • стійкість до стресів.

Механізм формування здібностей

Механізм формування задатків і здібностей людини являє собою узагальнення і закріплення всіх психічних процесів відносин, що виявляються в діяльності.

Складовими механізму є:

 • рівень продуктивності діяльності;
 • швидкість навчання;
 • оригінальність та індивідуальність при виконанні дій;
 • прояв видатних результатів (особливо раннє);
 • схильність до здійснення певної діяльності.

Володіючи задатками і здібностями, людина може змінювати форму і результативність своєї діяльності. Крім того, існують чинники, які безпосередньо впливають на рівень розвитку здібностей:

 • вроджені задатки як вихідна передумова;
 • час прояву здібностей;
 • формування здібностей до тієї діяльності, до якої виник інтерес;
 • загальне і всебічний розвиток інтересів;
 • співробітництво і суперництво.

Природними здібностями людини може визначатися її життя і образ діяльності. Залежність майбутньої людини від його здібностей визначається тим, наскільки цінні ці вміння для самого володаря, якою мірою вони розвинені і якою мірою використовуються в роботі і повсякденному житті.

Посилання на основну публікацію