1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Психологія
 3. Вплив характеру людини на його взаємини з оточуючими людьми

Вплив характеру людини на його взаємини з оточуючими людьми

Взаємовідносини особистості з навколишнім середовищем проходять складний шлях розвитку. Ці взаємини залежать від життєвого досвіду, тому обмежені віковими можливостями сприйняття і розуміння не тільки себе, а й оточуючих людей. Людина відрізняється від будь-якого іншого індивідуальним психологічним своєрідністю, тобто характером.

Поняття характеру

Характер – це сукупність індивідуальних особливостей особистості, які формуються, складаються і проявляються в спілкуванні, взаємодії з оточуючими, а також діяльність, що виражається в типових способах поведінки.

Характер є придбаної особистісної особливістю людини, що формується протягом усього його життя. На особливостях друкуються образ думок, почуттів, індивідуальний досвід, а також особливості діяльності. У зв’язку зі зміною умов і формуванням певного способу життя змінюється і сам характер. На людини великий вплив робить не тільки суспільство, але і його соціальне оточення.

Характерні особливості людини визначають його життєву спрямованість, духовні і матеріальні потреби і стійкі переконання. Це впливає на розуміння власного сенсу життя і визначення стоять цілей і завдань перед людиною.

Характер являє собою синтез особистісного і суспільного значимого для людини. У ньому проявляється прагнення до певної діяльності в суспільстві і форма взаємодії з навколишнім середовищем.

Типи характерів і їх особливості

Карл Густав Юнг (1875-1961) розробив типологію характерів, поклавши в основу їх розподіл за типом екстраверсія-інтроверсія.

Екстравертні типи характеру:

 • Екстравертний відчуває тип – розумність, немає схильності до рефлексії, чутливість, вміння насолоджуватися;
 • Екстравертний інтуїтивний тип – завжди знаходиться в пошуку нових можливостей, немає поваги до оточуючих людей і їхніх почуттів. Людей такого типажу вважають авантюристами, найчастіше вони вибирають професії, де потрібно інтуїтивна діяльність;
 • Екстравертний розумовий тип – людина такого типажу будує життя на основі власних інтелектуальних висновків. При цьому якщо людина ідеаліст, то він намагається принести всьому людству благо і при цьому не боїться використовувати самі нечесні, що не дисциплінарні способи боротьби;
 • Екстравертний відчуває тип – почуття переважають над розумом, тому типаж більш підходить жінкам.

Інтровертні типи характеру:

 • Інтровертний вудчуваючий тип – спокійний у взаємодії з людьми, іноді пасивний, відрізняється самовладанням, що пов’язано з тим, що причина або об’єкт хвилювання найчастіше знецінюються;
 • Інтровертний інтуїтивний тип – інтуїція створює образ мрійника або художника. Людина подібного типажу є «загадкою» для свого кола знайомих, в його творчих особливостях навколишні бачать незвичайні, часом абсурдні речі, а сама особистість вважає себе невизнаним генієм;
 • Інтровертний розумовий тип – розумова діяльність людини виходить з суб’єктивної основи. Людина спрямований всередину себе, на власні думки, часто відчуває себе ніяково, мовчазний;
 • Інтровертний відчуваючий тип – переважає суб’єктивне відчуття, така людина мовчазний в спілкуванні, малозрозумілий і важкодоступний. Люди такого типажу можуть ховатися за різними масками, приховувати свій внутрішній світ від навколишніх, тому більшість людей не може здогадуватися про те, які їхні справжні мотиви і думки.
Еріх Фромм (1900-1980) також створив одну їх класифікацій характерів:
 • тип «мазохіст-садист» завжди прагне знайти причину своїх успіхів і невдач в людях, не звертаючи уваги на дію інших обставин. Така людина в процесі спілкування направляє свою агресію на співрозмовника, який представляється йому винуватим у невдачі. Нерідко людина може бути схильний до самозвинувачення, тому «жертвою» власного характеру стає він сам. Людей такого типажу відрізняє прагнення до самовдосконалення і тяга до знань, мазохіст-садист хоче бути краще, до чого штовхає інших – дає настанови і поради. Якщо людині дати владу над іншими, то це призведе до того, що «садист» почне тероризувати їх. «Мазохист» відчуває почуття неповноцінності, має схильність до самобичування. Фромм зазначає, що в мазохістів ховаються риси садиста.
 • тип «руйнівник» характеризується прагненням до агресивності. Людина подібного типу прагне усунути всі на своєму шляху, не дивлячись на те, хто перед ним – людина чи неживий об’єкт. Люди, які відчувають тривогу або почуття безсилля, обмежені в своїх інтелектуальних і емоційних можливостях. Людини з типом «руйнівник» можна порівняти з революційними діячами, які готові зруйнувати все заради світлого майбутнього.
 • тип «конформіст-автомат» легко піддається впливу оточуючих, схильний підкорятися обставинам, а також погоджуватися з правилами тих груп, в які потрапляє, переймає їх способи мислення і поведінки, пристосовується до оточуючих. Людина такого типу згоден з усіма, при глибокому спілкуванні з ним з’ясовується, що у нього немає власної думки, а також власної позиції. Така людина відчуває і говорить те, що очікують від нього інші.
 
Таким чином, сумісність характерів – це складний і багатофакторний процес. Для забезпечення сумісності з іншими людьми потрібно 3 основних якості характеру:
 • Критичне ставлення до себе;
 • Терпимість до оточуючих;
 • Довіра до оточуючих.
Якщо ці якості відсутні у людини, то він не може бути психологічно сумісний з іншими людьми і, таким чином, може зародитися конфлікт.
 
Двох абсолютно однакових людей не існує, відмінності між ними об’єктивні – вони пояснюються фізіологічними особливостями. Комплекс індивідуальних особистісних особливостей має велике значення для успішності виховання, навчання і професійної діяльності. Облік індивідуальних особистісних особливостей не менш важливий для ефективності ділового спілкування і спілкування в цілому, а також оптимізації професійної діяльності.
ПОДІЛИТИСЯ: