Вольові властивості особистості

У процесі життєвої практики із проявів волі в окремих вчинках складається вольова організація особистості. Вольові властивості стають невід’ємною ознакою особистості. Формування цих властивостей пов’язано з типом нервової діяльності людини, а також з тими вимогами, які пред’являє до нього соціальне оточення, з умовами життєдіяльності. Важливу роль у розвитку вольових характеристик особистості відіграє виховання, вплив батьків і значущих дорослих. У психології виділяють наступні вольові властивості особистості:
цілеспрямованість – вольове властивість особистості, що виявляється в підпорядкуванні людиною своєї поведінки стійкої життєвої мети, цільова спрямованість прийнятих рішень і їх виконання;
рішучість – вольове властивість особистості, яке проявляється у швидкому та продуманому виборі мети та визначенні способів її досягнення. Рішучість необхідна особливо в складних ситуаціях, пов’язаних з ризиком. Протилежність цьому якості – нерішучість;
сміливість – здатність до подолання страху і розгубленості, враховуючи погрозливі небезпеки. Смілива людина усвідомлює свої можливості і досить продумує дії;
наполегливість – вольове властивість особистості, яке проявляється у здатності доводити до кінця прийняті рішення, досягати поставлені цілі. Від наполегливості слід відрізняти впертість, де визнається лише власну думку, хоча воно може бути і помилковим;
витримка (самовладання) – вольове властивість особистості, яке проявляється у здатності стримувати психічні та фізичні прояви, що заважають досягненню мети. Протиставляється імпульсивності схильності діяти по першому спонуканню, поспішно, що не обдумуючи своїх вчинків;
мужність – складне вольове властивість особистості, що передбачає наявність не тільки сміливості, але й наполегливості, витримки, впевненості в собі. Це не короткочасний стан, а тривале систематичне подолання внутрішніх і зовнішніх труднощів при вирішенні великих і складних життєво важливих завдань;
ініціативність – вольове властивість, завдяки якому людина діє творчо, це відповідає часу й умовам активна і смілива гнучкість дій і вчинків людини;
самостійність – вольове властивість, що виявляється в умінні самостійно ставити цілі, знаходити шляхи їх досягнення та виконувати прийняті рішення. Протилежна якість – сугестивність. Навіюваний людина легко піддається чужому впливу, не вміє критично ставитися до чужих порад і протистояти їм;
дисциплінованість – це вольове властивість особистості, що полягає у свідомому підпорядкуванні своєї поведінки суспільних правил і нормам.

Посилання на основну публікацію