Види уяви

Розрізняють активну, пасивну, відтворюючу і творчу уяву.

Активна уява формує образи за бажанням суб’єкта, пов’язані з якимись нереалізованими потребами людини. Воно спрямоване в майбутнє і пов’язане з вольовим рішенням творчих і особистісних проблем. Як приклад можна навести:

  • – Уява художника;
  • – Уява генерального конструктора;
  • – Групову процедуру “мозкового штурму” при пошуку і розробці ідей у ??науковій лабаратории.

Пасивне уяву формує образи спонтанно, само собою. Ці образи не призначені для їх втілення в життя. Воно може проявлятися в гіпонтіческіх станах, при сновидіннях, в мріях і маячних станах.

Відтворює (репродуктивне) уяву проявляється в ситуаціях відтворення образу об’єкта, що існувало в реальному минулому, але представленно словесно, схематично, ескізно. Не може обійтися без відтворює уяви і слідчий прокуратури: прибувши на місце події, він подумки малює образ дій злочинця. Саме цей образ далі розробляється в якості однієї з гіпотез для розкриття злочину.

Творче (продуктивне) уяву формує образи, які не мають прообразів у реальному світі (образи кентавра, людини-павука). Звичайно, ці образи спираються на життєвий досвід, засвоєні знання. У свідомості людини формується модель майбутньої ситуації, явища, предмета на основі існуючих елементів. Складність полягає в об’єднанні цих елементів у єдиний ланцюг причинних взаємозв’язків.

Цей вид уяви найбільш характерний для тих, хто спрямований у майбутнє, займає активну життєву позицію. Саме творча уява М. Коперника, яка створила образ нескінченності і населеності світів у Всесвіті, спростувало аристотелевську парадигму кінцівки світу, послужило вихідним пунктом розвитку нової астрономії та фізики в працях Дж. Бруно, Г. Галілея. Зауважимо, що за життя вченого ще не існувало телескопів. Єдиним «інструментом», що дає можливість заглянути в далекі світи Всесвіту, було уяву, засноване на спостережливості, інтуїції і спрямованості до пізнання.

Посилання на основну публікацію