Види і властивості відчуттів

З часів Аристотеля в сфері уваги багатьох поколінь вчених знаходилися тільки п’ять почуттів: зір, слух, дотик, нюх і смак. У XIX в. знання про склад відчуттів різко розширилися. Це сталося в результаті опису та вивчення їх нових видів – вестибулярних, вібраційних м’язово-суглобових, або кінестетичних, і т. д., – а також внаслідок уточнення складу деяких складних видів відчуттів (наприклад, наукового усвідомлення того факту, що дотик – це поєднання тактильних, температурних, больових відчуттів і кінестезії, а в тактильних відчуттях в свою чергу можна виділити відчуття дотику і тиску). Збільшення кількості видів відчуттів викликало необхідність в їх класифікації.
Відомі кілька спроб класифікувати відчуття з різних підставах і принципам Найбільш вдалою і продуманої вважається класифікація, запропонована англійським фізіологом Ч. Шеррінгтоном. Підставою для цієї класифікації стали характер віддзеркалень і місце розташування рецепторів. Ч. Шеррингтон виділив три види рецептивних полів интероцептивні, проприоцептивні і екстероцептивні.
Интероцептивні рецептори розташовані у внутрішніх органах і тканинах тіла і відображають стан внутрішніх органів. Це найбільш древні і найбільш елементарні відчуття, однак вони дуже важливі як сигнали про стан нашого організму. Пропріоцептори знаходяться в м’язах, зв’язках і сухожиллях Вони постачають інформацію про рухи і положенні нашого тіла в просторі і окремих частин тіла відносно один одного. Ці відчуття відіграють найважливішу роль у регуляції руху.
Екстероцептивні рецептивної полі збігається із зовнішньою поверхнею організму і повністю відкрито для зовнішніх впливів. Екстероцептори являють собою найбільшу групу відчуттів Ч. Шеррингтон розділив їх на контактні і дистантних. Контактні рецептори (дотик, включаючи тактильні, температурні і больові відчуття, а також смакові рецептори) передають роздратування при безпосередньому контакті з впливають на них об’єктами. Дистантних відчуття (нюх, слух, зір) виникають, коли подразник діє з деякою дистанції. У процесі еволюції саме дистантних екстероцептивні відчуття починають грати все більшу роль у пізнанні навколишнього світу і в організації поведінки, оскільки вони забезпечують важливу перевагу, дозволяючи завчасно отримувати потрібну інформацію про зміни в середовищі і реагувати на них.
З точки зору сучасної науки, запропоноване Ч. Шеррінгтоном поділ відчуттів на зовнішні (екстероцептори) і внутрішні (інтероцептори) недостатньо. Деякі види відчуттів – наприклад, температурні і больові, смакові та вібраційні, м’язово-суглобові і статико-динамічні рецептори – можна вважати зовнішньо-внутрішніми.
Відчуття – це форма відображення адекватних подразників. Так, наприклад, зорові відчуття виникають при дії електромагнітних хвиль довжиною в діапазоні від 380 до 780 миллимикрон, слухові відчуття – при впливі механічних коливань частотою від 16 до 20 000 гц, гучністю від 16-18 до 120 децибел, тактильні відчуття викликаються дією механічних подразників на поверхню шкіри, вібраційні породжуються вібрацією предметів. Свої специфічні подразники мають і інші відчуття (температурні, нюхові, смакові). Тісно пов’язана з адекватністю подразника обмеженість відчуттів, обумовлена ??особливостями будови органів чуття. Людське вухо не вловлює ультразвуки, хоча деякі тварини, наприклад дельфіни, володіють такою здатністю. Очі людини чутливі лише до невеликого ділянці спектра. Значна частина фізичних впливів, що не мають життєвого значення, нами не сприймається. Для сприйняття радіації і деяких інших впливів, що зустрічаються на Землі в чистому вигляді і в кількостях, що загрожують життю людини, у нас просто немає органів почуттів.
До загальних властивостей відчуттів відносять їх якості, інтенсивність, тривалість і просторову локалізацію.
Якості – це специфічні особливості даного відчуття, що відрізняють його від інших видів. Наприклад, слухові відчуття відрізняються за тембром, висотою, гучності; зорові – за насиченістю і колірному тону; смакові – по модальності (смак може бути солодким, солоним, кислим і гірким).
Інтенсивність відчуття є його кількісної характеристикою і визначається силою діючого подразника і функціональним станом рецепторів.
Тривалість відчуття – це його тимчасова характеристика. Вона багато в чому визначається функціональним станом органів почуттів, але головним чином – часом дії подразника і його інтенсивністю. Необхідно мати на увазі, що при дії подразника на орган чуття відчуття виникає не відразу, а через деякий час, який називається латентним періодом. Латентний період для різних видів відчуттів неоднаковий: для тактильних відчуттів, наприклад, він становить 130 мілісекунд, для больових – 370 мілісекунд, смакові відчуття виникають через 50 мілісекунд після нанесення на поверхню язика хімічного подразника. Подібно до того як відчуття не виникає одночасно з початком дії подразника, воно не зникає з припиненням останнього. Ця інерція відчуттів виявляється в так званому післядії.
Просторова локалізація подразника також визначає характер відчуттів. Просторовий аналіз, здійснюваний дистантних рецепторами, дає відомості про локалізацію подразника в просторі. Контактні відчуття співвідносяться з тією частиною тіла, на яку впливає подразник. При цьому локалізація больових відчуттів буває більш «розлитої», менш точною, ніж тактильних.

Посилання на основну публікацію