Транзактний аналіз

Транзактний аналіз – це теорія особистості і система психотерапії, запропонована американським психологом і психіатром Е. Берном.
Розвиваючи ідеї психоаналізу, Берн зосередив увагу на міжособистісних відносинах, що лежать в основі типів людських «транзакцій» (три стану его-стани: «дорослий», «батько», «дитина»). У кожен момент взаємини з іншими людьми індивід знаходиться в одному з цих станів. Наприклад, его-стан «батько» виявляє себе в таких проявах, як контроль, заборони, вимоги, догми, санкції, турбота, могутність. Крім того, стан «батько» містить автоматизовані форми поведінки, що склалися прижиттєво, позбавляють від необхідності свідомо розраховувати кожен крок.
Певне місце в теорії Берна відводиться поняттю «гра», використовуваному для позначення всіх різновидів лицемірства, нещирості, інших негативних прийомів, що мають місце у взаєминах між людьми. Головна мета транзактного аналізу як методу психотерапії полягає в тому, щоб звільнити людину від цих ігор, навички яких засвоюються в ранньому дитинстві, і навчити його більш чесним, відкритим і психологічно виграшним формам транзакцій; щоб у клієнта сформувалася адаптивна, зріла і реалістична установка (аттітюд) на життя, т. е., в термінах Бьорна, щоб «доросле его отримало гегемонію над імпульсивним дитиною».
Питання для перевірки знань
1. Дайте визначення психології як науки.
2. Перелічіть основні функції і прояви психіки.
3. Охарактеризуйте категорії та принципи психології.
4. Розкажіть про місце психології в системі наук.
5. Розкрийте галузі в психології.
6. Дайте поняття методу. Перерахуйте наукові вимоги до методів психологічного дослідження.
7. Метод спостереження (визначення, вимоги, види, переваги та недоліки).
8. Метод експерименту (визначення, особливості, види, переваги та недоліки).
9. Метод бесіди (визначення, особливості, види).
10. Метод інтерв’ю та анкетування.
11. Метод тестування (визначення, вимоги, види).
12. Асоціативна психологія і біхевіоризм (основоположники, особливості спрямування).
13. Гештальтпсихологія і глибинна психологія (основоположники, основне положення).
14. Неофрейдизм і індивідуальна психологія (основоположники, особливості спрямування).
15. Аналітична психологія і гуманістична психологія (основоположники, основне положення).

Посилання на основну публікацію