Структура особистості

Структура особистості – це зв’язок і взаємодія різних її компонентів: здібностей, вольових якостей, характеру, емоцій та інших. Ці компоненти є її властивостями та відзнаками і називаються «рисами». Цих рис досить багато, і щоб їх структурувати існує поділ на рівні:

Нижчий рівень особистості – це статеві властивості психіки, вікові, вроджені.
Другий рівень особистості – це індивідуальні прояви мислення, пам’яті, здібностей, відчуттів, сприйняття, які залежать і від вроджених факторів і від їх розвитку.
Третій рівень особистості – це індивідуальний досвід, в якому містяться набуті знання, звички, вміння, навички. Даний рівень формується в процесі життєдіяльності і носить соціальний характер.
Вищий рівень особистості – це її спрямованість, в яку входять інтереси, бажання, потяги, схильності, переконання, погляди, ідеали, світогляду, самооцінка, особливості характеру. Цей рівень є найбільш соціально обумовленим і що формуються під впливом впливу виховання, а також більш повно відображає ідеологію суспільства, в якому знаходиться людина.
Для чого ці рівні важливо і потрібно між собою розрізняти? Хоча б для того, щоб мати можливість об’єктивно охарактеризувати будь-якої людини (у тому числі себе), як особистість, зрозуміти який рівень при цьому ви розглядаєте.

Відмінність людей між собою дуже багатогранно, адже на кожному рівні є свої відмінності інтересів і переконань, знань і досвіду, здібностей і навичок, характеру і темпераменту. Саме з цих причин буває досить складно зрозуміти іншу людину, уникнути протиріч і навіть конфліктів. Для того щоб розуміти себе та оточуючих, потрібно мати певний багаж психологічних знань, і поєднувати його з усвідомленістю і спостережливістю. І в цьому дуже специфічному питанні важливу роль відіграє знання ключових якостей особистості і їх відмінностей.

Посилання на основну публікацію