Структура діяльності в психології

Поняття і структура діяльності в психології.

Людина в повсякденному житті проявляє неабияку активність, будучи творцем і творцем, незалежно від його виду діяльності. Чи не проявляючи активність, неможливо придбати все багатство духовного життя. За допомогою діяльності розкриваються глибини почуттів і розуму, сили волі і уяви, рис характеру і уяви. Поняття діяльності в психології розкриває соціальну категорію, що розкриває пізнання і закономірності навколишньої природи. Людина, виступаючи в якості особистості, повинен ставити цілі і усвідомлювати мотиви для спонукання до активності. Принцип єдності діяльності і свідомості об’єднує ряд усвідомлених теоретичних положень. Свідомість містить об’єкти і сторони будь пізнаваною діяльності. Таким чином, виходить, що структура і зміст самого свідомості безпосередньо взаємопов’язані з діяльністю. Кожен вид діяльності безсумнівно пов’язаний з активними рухами, які є фізіологічною функцією живих організмів. Одними з найбільш ранніх проявляються рухова і моторна функції.

Фізіологічна основа дозволяє ділити все руху на дві групи: вроджені і набуті, оскільки частина рухів ми набуваємо з народження, а частина – при отриманні життєвого досвіду. Розумова діяльність починає розвиватися з дитячого віку, оскільки людина, перед бажанням щось зробити, продумує дії, планує і часто оперує мовними символами і образами. Звідси ясно, що зовнішня діяльність залежить від розумової діяльності і контролюється внутрішнім планом дій, тому що всі прояви вольових дій обмірковують щодо цілей і подальші можливі результати. Поняття діяльності в психології становить сукупність всіх дій, які об’єднані однією спільною метою і які виконують конкретну суспільну функцію.

Основні види діяльності в психології.

Протягом усього життєвого шляху ми стикаємося з трьома генетично заменяющимися і сосуществующими разом видами діяльності. До них відносяться гра, праця і вчення. Безсумнівно, вони мають різні кінцеві результати (тобто продукти цієї діяльності), структуру і особливості мотивації. Гра допомагає дитині опанувати і зрозуміти дорослий світ, освоїти об’єктивний світ дорослих. Імітуючи діяльність, дитина сам стає суб’єктом діяльності. Головним достоїнством є свобода і нерегламентованість, оскільки дитина сам має право вирішувати коли і в які ігри йому грати. Вчення і праця мають обов’язкову організаційну форму, оскільки починаються в строго встановлений час, мають конкретний план дій і виробляють певні продукти праці. Різні види діяльності мають різну мотивацію. Так, наприклад, мотивом гри визнано задоволення, яке отримує від процесу самої гри. Як мотив праці і навчання визнається почуття відповідальності і обов’язку, а також інтерес заняття даним видом діяльності. Дуже важливо виробити в собі звичку працювати.

Розглянемо їх більш детально дані види діяльності:
Праця – є одним з найголовніших видів діяльності. Психологічна структура діяльності даного виду спрямована безпосередньо на створення продукту, що має величезне значення для громадськості. Праця – це процес, що дозволяє людині створювати духовні і моральні цінності суспільства. Як правило, трудова діяльність спрямована на виробництво корисного суспільству продукту, здатного задовольнити духовні або матеріальні потреби для всього людства. Вона дозволяє розкрити сутнісні людські сили, оскільки людина бере безпосередню участь, вступаючи в виробничі відносини. Такий прояв праці дозволяє сформувати власне ставлення до трудової діяльності і мотивів праці, розкрити власну особистість у праці і т.д. Мотиви праці знаходяться в прямій залежності від необхідних трудових завдань, реалізація яких призводить до благополуччя і задоволення власних потреб. Процес реалізації трудової діяльності залежить від безмежного ряду факторів, що впливають на прояв бажання працювати і якісно працювати.
Гра – вид діяльності, що не створює продуктів суспільної значимості. Психологічна структура діяльності даного виду спрямована на формування особистості як суб’єкта діяльності. Як вид діяльності, гра аналізується з метою вивчення її природи. Розвиток дитячих ігор сприяє етапах розвитку всього людського суспільства. Проведення наукового аналізу показало, що гра дозволяє дитині знайти відображення дорослого світу і слідувати по шляху пізнання навколишнього нас світу. З віком гри змінюються, з функціональних ігор діти переходять до конструктивних, поступово пізнаючи все більш складні ступені свого розвитку. Сюжетно-рольова колективна гра дозволяє значно розширити коло спілкування кожної дитини, який брав пряму участь в грі.

Вчення – психологічна структура діяльності даного виду полягає в підготовці особистості до трудової діяльності. На даному етапі відбувається остаточне формування і розвиток розумових і фізичних здібностей людини, освоєння професії, формуються культурні та матеріальні цінності. Процес навчання дозволяє опановувати навичками, знаннями та вміннями, які необхідні для виконання конкретної трудової діяльності та виховання в кінцевому рахунку. Він допомагає сформувати особистість дитини, його вольові риси характеру, спрямованість, здібності і т.д. Особливо важливим етапом в житті кожного з нас є вступ до школи, яке змінює погляди на життя, однолітків. У школярів змінюється режим дня, з’являється безліч обов’язків, які необхідно виконувати вчасно. Надалі вчення готує нас до професійної трудової діяльності для задоволення наших духовних і матеріальних потреб.

Посилання на основну публікацію