Соціалізація особистості. Етапи соціалізації особистості

Поняття «Соціалізація особистості».

В існуючих умовах соціального життя найбільш актуальним виступає проблема, що вимагає включення кожної людини в єдину соціальну цілісність і саму структуру суспільства. Головним поняттям даного процесу і є соціалізація особистості, яка дозволяє кожній людині стати повноцінним членом суспільства.
Соціалізація особистості – це процес входження кожного індивіда в соціальну структуру, в результаті якого відбуваються зміни з самій структурі суспільства і в структурі кожної особистості. Це обумовлено соціальною активністю кожного індивіда. В результаті даного процесу засвоюються всі норми кожної групи, проявляється унікальність кожної групи, індивід засвоює зразки поведінки, цінності і соціальні норми. Все це вкрай необхідно для успішного функціонування в будь-якому суспільстві.

Процес соціалізації особистості протікає протягом усього існування людського життя, оскільки навколишній світ перебуває в постійному русі, все змінюється і людині просто необхідно змінюватися для більш комфортабельного перебування в нових умовах. Людська сутність зазнає регулярні зміни і з роками змінюється, вона не може бути постійною. Життя – це процес постійної адаптації, що вимагає безперервних змін і оновлень. Людина являє собою соціальна істота. Процес інтеграції кожного індивіда в суспільні верстви вважається досить складним і досить тривалим, оскільки включає засвоєння цінностей і норм соціального життя і певних ролей. Процес соціалізації особистості проходить по взаємно переплітаються напрямками. В якості першого може виступати сам об’єкт. В якості другого, людина починає все більш активно вливатися в соціальну структуру і життя суспільства в цілому.
Етапи соціалізації особистості.

Процес соціалізації особистості проходить в своєму розвитку три основні фази.
Перша фаза полягає в освоєнні соціальних цінностей і норм, в результаті чого особистість вчитися відповідати всьому суспільству.
Друга фаза полягає в прагненні особистості до власної персоналізації, самоактуалізації і певному впливі на інших членів суспільства.
Третя фаза полягає в інтеграції кожної людини в певну соціальну групу, де він розкриває власні властивості і можливості.
Тільки послідовне протікання всього процесу може привести до благополучного завершення всього процесу.
Сам процес соціалізації включає основні етапи соціалізації особистості. Сучасна соціологія здатна вирішувати дані питання неоднозначно. Серед основних стадій можна виділити: дотрудовую стадію, трудову стадію, послетрудовую стадію.
Основні етапи соціалізації особистості:
Первинна соціалізація – процес протікає з самого народження до становлення самої особи;
Вторинна соціалізація – на даному етапі відбувається перебудова особистості в період зрілості і перебування в соціумі.
Погляньмо на цей процес в залежності від віку більш детально на кожному етапі.
Дитинство – соціалізація починається з самого народження і розвивається вже з самої ранньої стадії розвитку. Як відомо, саме в цьому віці відбувається формування особистості кожної людини практично на 70%. При запізненні даного процесу простежуються незворотні наслідки, оскільки саме в дитинстві закладається початок самої соціалізації. До 7 років розуміння власного Я проходить найбільш природним чином, ніж в більш старших роках.
Підлітковий вік – не менш важливий соціальний етап в загальному циклі життя кожного окремого індивіда, оскільки протягом цього етапу відбувається найбільше число фізіологічних змін, починається статеве дозрівання і становлення особистості. З 13-річного віку діти намагаються брати на себе якомога більше обов’язків.
Молодість (рання зрілість) – вік 16 років вважається найбільш небезпечним і напруженим, оскільки тепер кожен індивід самостійно і свідомо вирішує для себе, в яке суспільство йому вступити і обрати для себе найбільш підходяще соціальне суспільство, в якому він буде досить тривалий час перебувати.
У більш старші роки (приблизно у віці від 18 до 30 років) основні інстинкти і становлення соціалізації перенаправляється на роботу і власну любов. Перші уявлення про самого себе приходять до кожного юнака або дівчини через трудовий досвід, сексуальні відносини і дружбу. Неправильне освоєння, або сприйняття може призвести до серйозних незворотних наслідків. І тоді людина буде жити несвідомо до кризи, який наступити у віці 30 років.
Саме юні роки найбільш активно використовуються для становлення у власному житті і вибору соціальної спільноти.

Посилання на основну публікацію