Розвиток пам’яті

Поняття пам’яті і її розвиток.

У наші дні ми живемо в світі і щодня зливаємося з потоком інформації. Обсяг знань і навичок зростає з року в рік і накопичується, що надає дедалі більше навантаження на пам’ять кожного наступного покоління. Розвиток пам’яті й уваги вкрай взаємопов’язані між собою, оскільки від уважності та вміння концентруватися на конкретному об’єкті залежить відсоток запам’ятовувати інформацію. Удосконалення і розвиток пам’яті є досить складним, однак це просто необхідно в наші дні для нормального життя в суспільстві. Існує безліч способів і методів, спрямованих на тренування пам’яті і поліпшенню уважності кожної людини. Чи не удосконалюючи власну пам’ять, можна досить легко загубитися в потоці інформації. Розвиток пам’яті – це процес зміни і становлення утворень, які забезпечують спадкоємність в життєдіяльності кожного, формують план актуального поведінки і багато іншого.

Основні види пам’яті.

Людську пам’ять можна класифікувати на кілька видів, оскільки кожен з них істотно відрізняється по способам збору інформації, часу засвоєння і збереження.

Види пам’яті:

  • Моторна пам’ять – один з найперших видів пам’яті, що відповідає за збереження і відтворення рухів. Вона сприяє відтворення рухів, відпрацьованих до автоматизму – підйом по сходах, ходьба і багато іншого;
  • Емоційна пам’ять – особливості розвитку пам’яті даного виду пов’язані з переживаннями, які супроводжують конкретні події. Вона дозволяє краще адаптуватися до навколишнього середовища і виробити систему попередження. Так, відчуття можуть фіксуватися і зберігатися на довгі роки практично миттєво;
  • Образна пам’ять – функціонує спільно з роботою органів почуттів і сенсорних систем. Інформація запам’ятовується як окремих образів. В результаті виділяється кілька підвидів даної категорії пам’яті: зорова, слухова, нюхова, дотикальна і смакова;
    Логічна пам’ять формується в результаті впливу сигнальної системи, оскільки без розуміння досить складно запам’ятати ту чи іншу дію;
  • Ейдетично пам’ять – дозволяє відтворювати яскраві події з найдрібнішими деталями і подробицями.

Основні механізми і процеси пам’яті.

Особливості розвитку пам’яті вивчаються цілим рядом наук: біохімією, фізіологією, психологією і т.д., оскільки процес збереження і відтворення інформації безпосередньо залежить від нервових зв’язків (так званих асоціацій). Пам’ять має наступні характеристики:

  • Обсяг пам’яті – дозволяє запам’ятовувати і зберігати інформацію в певному обсязі. Для збільшення потрібні терпіння і регулярні тренування;
  • Швидкість відтворення – максимальна швидкість відтворення необхідної інформації в практичній діяльності. Для вирішення конкретного завдання потрібно швидкий пошук і відтворення необхідної інформації;
  • Точність відтворення – процес детального запам’ятовування і детального відтворення інформації;
  • Тривалість збереження інформації – дозволяє зберігати і утримувати інформацію в пам’яті протягом тривалого часу.

Розвиток пам’яті вимагає від кожного терпіння, оскільки цей процес не простий і вимагає регулярної підтримки. Деякі групи слів можна запам’ятовувати представляючи відповідні сценарії і картинки. Даний спосіб розвитку пам’яті дозволяє максимально швидко розвивати пам’ять і людський мозок починає працювати найбільш ефективно, запам’ятовуючи всю необхідну інформацію.

Посилання на основну публікацію