Реальність і ї прояви

Реальне, на відміну від ілюзорного, існує. Існування – ось необхідний і достатній атрибут реальності.

Все існуюче виявляє себе у взаємодії. Молярна (цілісна, жива) одиниця взаємодії – це парне взаємодія порівнянних отдельностей.

Будь-які ознаки будь окремо проявляються у взаємодії її з іншими отдельностями. У взаємодії розрізняються вплив і відповідь на нього, акція і реакція.

Так, блиск у тіла з’являється, якщо (а) це тіло має гладку поверхню і (б) на цю поверхню впливає світловий потік.

Вага у тіла з’являється при взаємодії даного тіла з іншим тілом, яке незрівнянно більше даного по масі.

Для того, щоб виготовити рагу із зайця, потрібно як мінімум мати (а) кішку (або щура), а також (б) тепловий вплив, яке контролюється і регулюється.

Зробимо висновок.

Умови, необхідні і достатні для появи чого-небудь, суть взаємодія його «батьків». Зокрема, щоб з’явилося потомство, потрібно, щоб відбулося злиття жіночої і чоловічої статевих клітин.

Умови, необхідні і достатні для прояву реальності, суть взаємодія зародилася реальності з іншими реальностями. Тільки при цьому вона і виявляє, і формує свої атрибути (або свої «приналежності»).

Найзагальніші характеристики всього існуючого суть просторові, тимчасові, якісна визначеність ( «субстратного»), енергетичні та інформаційні (як структурна складність) (Ганзен В.А., 1984).

Реальність душі, або, по-грецьки, психіки, розкривається через її залученість в дійсність. Ми розрізняємо наявність і відсутність душі по її проявів. Ми говоримо про більшу чи меншу вираженості цих проявів. Як і будь-яка інша реальність, душа (психіка) підлягає пізнанню, в тому числі і наукового пізнання. Як пізнаваною душа (психіка) виступає, перш за все, як об’єкт – як окремість, яка існує незалежно від того, хто її пізнає.

На практиці будь-яка окремість конкретна. Це означає, що вона характеризується єдністю загального, особливого і одиничного. Причому окремість – це може бути і річ, і явище, і будь-який їх атрибут, і самий дріб’язковий ознака … Практик має справу саме з отдельностями при будь-яких їх формах.

В теорії (в науці) окремо представлені своїми заступниками – відображеннями ( «копіями»), в ролі яких виступають поняття про ці отдельностях. У поняттях схоплюється єдність загального і особливого і відбувається відволікання від одиничних рис. Теоретик має справу з поняттями різного ступеня узагальненості, в граничному, найзагальнішому випадку – з категоріями. Будь-які об’єкти, що потрапили в поле зору теоретика, розглядаються тільки як представники цих категорій, більш-менш типові.

На практиці люди мають справу з явищами. В теорії люди мають справу з поняттями, з якимись знаннями про явища, про їхню природу, про їх місце серед інших явищ.

Будь-які об’єкти існують як такі безвідносно нашої позиції. Іммануїл Кант назвав їх «речами-в-собі». Взаємодіючи один з одним, об’єкти виявляють і формують своє існування – вже як «речі-для-себе».

Але ось об’єкти потрапляють в сферу нашої суб’єктивної, в тому числі пізнавальної, діяльності. І тоді вони виявляють своє існування вже як «речі-для-нас». При цьому кожен об’єкт перетворюється в предмет, або в об’єкт-для-суб’єкта. На практиці предмет – це «об’єкт-(або річ) -для нас». В теорії предмет – це наше знання про об’єкт, а в загальному випадку – відкрита система понять про нього.

Заговоривши про душу (про психіку), ми тим самим виділяємо її серед інших об’єктів дійсності в якості особливого об’єкта. У мовах усіх сучасних народів є для неї свої позначення. Це означає, що при всьому своєрідності культур в практиці кожного народу стало важливим зафіксувати в слові існування душі через те значення, яке душа має в житті тих, хто нею володіє.

Психологія по-російськи – це наука про душу. Інакше кажучи, об’єктом психології є душа (психіка). А ось те, до? К саме розкривається в науці цей об’єкт, яке знання про душу, – це знаходить собі вираз в предметі психології. Таким чином, предмет психології – це система знань про душу (психіку).

Посилання на основну публікацію