Психологічні теорії особистості

На сучасному етапі розвитку психологічної думки таємниці людської психіки пізнані ще не повністю. Існує безліч теорій, концепцій і підходів до розуміння особистості та сутності людської психіки, кожна з яких розкриває якийсь один аспект, але ніяк не всю істину про досліджуваному явище. Тому не можна сліпо приймати на віру будь-яку теорію чи концепцію і відкидати інші, іноді навіть суперечать один одному, – всі вони мають право на існування. Для того щоб скласти повну і всебічну картину пізнання, необхідно познайомитися з усіма існуючими підходами до розуміння особистості, розглядати психіку людини з різних сторін.
В даний час практично у всіх психологічних школах і напрямах досягнуто розуміння того, що при аналізі психіки і структури особистості слід враховувати біосоціальну природу людини, свідому і несвідому психічні сфери, нерозривна єдність пізнавальної, емоційної і вольової областей особистості, а також сутність особистості – її самість .
Звернемося до короткого аналізу основних психологічних теорій особистості.

Посилання на основну публікацію