Психогенетичні методи психології

Психогенетичні методи психології спрямовані на те, щоб виділити фактори середовища і спадковості в індивідуальних варіаціях психологічних якостей. Можна сказати, що вивчається «генотипічно-середовищне», де під генотипом розуміється набір генів, а під середовищем – негенетичні фактори, що впливають на людину. Основними психогенетичними методами є:

Близнюковий метод, заснований на зіставленні двох типів близнюків (монозиготних, розвинулися з однієї яйцеклітини і дизиготних, розвинулися з двох і більше яйцеклітин). Також є й різновиди блізнецового методу: класичний, метод контрольного близнюка, метод розлучених близнюків, сімейний метод і т.д .;
Метод прийомних дітей;
Метод аналізу родоводу (генеалогічний).
Психогенетичні методи психології, поряд з психофізіологічними, можуть використовуватися тільки фахівцями і в спеціалізованих установах, тому представляються найбільш складними і вимагають суто наукового підходу.

Посилання на основну публікацію