Порушення свідомості. Види порушення свідомості

Поняття «порушення свідомості» не є розробленим поняттям, оскільки не спирається ні на психологічну, ні на філософську трактування, але може розглядатися в найрізноманітніших аспектах. Воно вживається як протиставлення ідеального матеріального з точки зору відображення і походження. У більш вузькому розумінні, свідомість є відображенням людського буття, певним відображенням ідеалу. Порушення свідомості проявляється в яскраво вираженому, маревному або нав’язливому прагненні хворого якомога швидше виправити існуючий недолік, намагаючись довести його до ідеального уявлення. В цьому випадку чітко видно розбіжність між справжнім і уявним (яка подається).

Види порушення свідомості. Основні синдроми

У психіатрії виділяються кілька видів порушення свідомості. Розглянемо основні види порушення свідомості більш докладно.
Оглушені стан свідомості – найпоширеніший, зустрічається при прояві гострих порушень ЦНС, отруєннях, при інфекційних захворюваннях, черепно-мозкових травмах та ін. Подібний стан характеризується різким проявом дратівливості і утрудненням освіти асоціацій. Хворий не може осмислити складний питання, а на простий відповідає досить мляво. Основними характеристиками даного синдрому порушення свідомості є: байдуже вираз обличчя, мовчазність, сповільненість в рухах, безчестя до навколишнього, практично відсутня (або досить погано розвинена) орієнтування в навколишньому світі. Тривалість такого стану становить від декількох хвилин до декількох годин.
Деліріозні затьмарення свідомості – відрізняється появою маячних ідей, стійких галюцинацій і ілюзій. Як правило, подібний стан проявляється при ураженні головного мозку в результаті нанесених травм, або впливу будь-якої інфекції. Основними характеристиками даного синдрому порушення свідомості є: порушення орієнтування в просторі і часі, нерідко напливають яскраві вистави, виникають обривки деяких спогадів, міміка висловлює цікавість або страх, підвищується збудженість стану.
Онейроідное (сновідного) свідомість – має химерне співвідношення спливаючих уявлень яскравого фантастичного характеру і відображення реального світу. У цей момент хворі як би здійснюють подорожі в космос, присутні при загибелі всього людства, розколюванні земної кулі, провалювання метро і розпад всього космічного простору. В такому стані проявляється співіснування фантастичного і реального світів, що характеризується глибоким розладом самосвідомості.
Делірію – при даному синдромі спостерігається часткова втрата пам’яті, окремих фрагментів подій.
Сутінковий стан свідомості – характеризується нетривалим раптовим періодом, в завершенні якого йде глибокий сон. Однією з найбільш характерних рис можна виділити амнезію, яка виявляється після подібного нападу. Характерними рисами можна виділити різкі зміни емоцій, галюцинації, однак в такому стані відсутній маячня.
Деперсоналізація – є одним із своєрідних видів відображення дійсності в просторі. Їй характерні почуття відчуження афектів, свого “Я”, дій, власних думок. У цей період вони як би виявляються з боку. Порушення свідомості такого типу найчастіше настає при таких захворюваннях, як: шизофренія, епілепсія, різні види черепно-мозкових травм та інших подібних захворюваннях.

Посилання на основну публікацію