Поняття тривоги в теорії Фрейда

Фрейд визначив тривогу як специфічний стан незадоволення, для якого характерна моторна розрядка, яка відбувається певним чином. Це універсальна реакція на ситуацію, пов’язану з небезпекою, а Его – єдиний центр тривоги. Фрейд виділив три види тривоги:

1) реалістична тривога, джерелом якої є небезпеки, що загрожують з боку зовнішнього світу;

2) моральна тривога, обумовлена конфліктом Его і Супер- Его.

3) невротична тривога, в основі якої лежить конфлікт між Ід і Его в процесі контролю над спонуканнями.

Его намагається захистити себе від цих тривог за допомогою певних интрапсихических процесів – механізмів психологічного захисту. Детально теорію і види психологічних захистів ми розглянемо у відповідному розділі нашого посібника, а тут лише перерахуємо найбільш відомі механізми: витіснення, придушення, сублімація, реактивні утворення, заперечення, регрес, проекція, ідентифікація, раціоналізація, інтелектуалізація, компенсація, заміщення.

Посилання на основну публікацію