Поняття професійної діяльності

Поняття професійної діяльності.

Професійна діяльність є трудовою діяльністю. Для кращого її розуміння варто вивчити поняття професія, що має кілька визначень:
Це конкретна спільність громадян, які ведуть однаковий спосіб життя і вирішальних найбільш близькі і знайомі проблеми, оскільки відомо, що кожна професія накладає своєрідний відбиток;
Це область діяльності і визначення кожної особистості. Професійна діяльність спрямована не тільки на виробництво конкретного виду товарів або надання послуг, а й дозволяє людині створити найбільш сприятливі умови для розвитку і реалізувати власний творчий потенціал;
Це якась реальність, яка формується конкретним суб’єктом праці, безпосередньо пов’язаним з ним. Так, поняття професійної діяльності розкриває себе.
Проблема мотивів професійної діяльності.

Розглянемо трохи докладніше, які проблеми можуть виникати при мотивації трудової діяльності. Існує чимала кількість класифікацій мотивів професійної діяльності. Залежно від людських потреб, які лягли в основу мотивів, можна виділити кілька груп:
Матеріальні потреби спрямовані на речі і предмети;
Духовні потреби спрямовані на подання, образи і поняття, в залежності від існуючих інтересів;
Соціальні потреби спрямовані на потребу в спілкування і соціальному стані.
Соціальні мотиви громадського характеру накладають своєрідний відбиток на всі потреби.

Основні поняття і визначення.

Спеціальність становить певний комплекс спеціальної підготовки і практичного досвіду, вмінь, знань і навичок, отриманих шляхом спеціальної підготовки та необхідні для виконання конкретного виду діяльності в тій чи іншій професії (хореограф, реліговед, перукар, еколог, слюсар та інші). Конкретна спеціалізація працівника визначається конкретним видом професійної діяльності та поділом праці. Саме за спеціалізацією і визначається підготовка кадрів, розробка планів і програм, а також розробляється і організовується навчальний і трудовий процес. У наші дні представлена величезна безліч спеціальностей і професій, які об’єднані в кілька професійних напрямків: суднобудування, машинобудування, приладобудування; вугільна, нафтова, металургійна, гірничорудна, газова та хімічна промисловість; електротехнічна, енергетична і радіоелектронна, будівельна, лісова і багато інших видів промисловості, комунальне господарство.

Кваліфікація, в перекладі з англійської, означає певну ступінь прояву якісних переваг. Це так званий процес оцінювання якісного рівня, або передбачені рівні підготовки випускників або перепідготовки фахівців у навчальних закладах. Таким чином, кваліфікація являє собою певну ступінь і вид навченості ництва в професійній сфері, а також наявність умінь, знань і навичок, необхідних для виконання конкретних видів робіт. Вона відбивається в тарифікації, тобто присвоєння тарифного розряду в залежності від рівня кваліфікації. У міру присвоєння розряду визначається і придатність кожного співробітника до виконання конкретного виду робіт в даній сфері. Характеризується вона точністю, складністю і відповідальністю за її виконання. Виділяють чотири рівні кваліфікації кожного співробітника:
Перший – повністю відповідає основному і середньої освіти;
Другий – відповідає професійному початковій освіті;
Третій – відповідає професійному середньої освіти;
Четвертий – відповідає професійному вищої освіти.
Посада є одиницею в штатному розкладі, що вказує на відповідну кваліфікацію працівників і їх освіти. Вона визначає безпосередні обов’язки і завдання, поставлені перед кожним співробітником компанії. Простіше кажучи, посаду – це службове місце кожного працівника, що визначає конкретні повноваження і обов’язки. Вона характеризує права і обов’язки кожного співробітника, а також відповідальність його перед виконуваними функціями трудової діяльності. Виступаючи в якості первинного елемента управлінської структури, вона відображає правове розташування кожного співробітника в компанії, наділяючи його конкретними компетенції.

Посилання на основну публікацію