Поняття і предмет соціальної психології

Соціальна психологія як самостійна наука почала своє формування з кінця XIX століття. Більшість її питань формувалося в рамках філософії взаємин людей в суспільстві. Однак вивчення поставлених проблем було достатньо трудомістким і незабаром відбулася інтеграція, яка і визначила психологію і соціологію як окремих самостійних наук. Так, соціальна психологія стала вирішувати найбільш актуальні завдання, такі як: вироблення практичних рекомендацій та становлення цілісної системи, розробка методології досліджень і теорій. Специфіка науки полягає у вивченні закономірностей діяльності людей і їх поведінки, а також психологічних характеристик соціальних груп.

Предмет соціальної психології визначається питанням про вивченні в якості самостійної галузі знання. Предметом дослідження в даній області виділяється сама особистість, яка вивчалася в соціумі, групі і суспільстві, оскільки досліджує загальну специфіку соціальних взаємодій. Таким чином, предмет соціальної психології – це сама людина в суспільстві. Найбільш важливим є положення в колективі і групі. В ході вивчення також розглядаються характеристики і особливості соціальних груп, проблеми внутрішньогрупових і міжгрупових відносин, і багато іншого. Кожна соціальна група характерна, оскільки має індивідуальні, властиві тільки їй, характеристики.

Основні методи соціальної психології.

Методи соціальної психології полягають в способах пізнання головних соціально-психологічних явищ і закономірностей. Вони націлені на сукупність показників, які розкривають сутність явищ або процесів. Розглянемо більш докладно ці методи соціальної психології:
методи феноменологізації і концептуалізації – дана група методів націлена на проведення попередньої роботи по систематизації інтересуемого соціально-психологічних проблем і феноменів, виокремлення яких здійснюється відповідно до потреб соціуму. Концептуалізація же здійснюється при співвіднесенні теорій і моделей;
методи дослідження та діагностики – до методів дослідження відносяться такі методи соціальної психології, як:
спостереження – строгофіксіруемое цілеспрямоване сприйняття соціально-психологічного явища. Воно дозволяє відповісти на наступні питання: Що необхідно спостерігати? Як зафіксувати отриманий результат ?;
опитування (письмовий і усний) – метод вивчення спілкування, думок, лідерства, а також соціальних відносин в колективах і групах. Головну роль тут відіграє мотивація, т. Е. Бажання відповісти щиро;
експеримент – втручання дослідника в соціальну діяльність групи з метою забезпечення певних умов, що сприяють виявленню соціально-психологічного факту. Даний тип методу підрозділяється на лабораторний (штучно створений) і естеспвенний;
моделювання – дослідницький метод, спрямований на формування моделей необхідного для вивчення соціально-психологічного явища;
до методів діагностики відносяться такі методи соціальної психології, як:
тестування – стандартизоване випробування, яке призначене безпосередньо для вимірювання більшості соціально-психологічних змінних;
методи обробки та інтерпретації – застосовуються в основному статистичні методи для знаходження відхилень від середнього, рівня значущості, кореляції, середніх значень, значення зв’язку між змінними, достовірності, а також складання факторного аналізу. Вони дозволяють вивчити наявні закономірності і надати всю інформацію в наочній формі, т. Е. Перейти від закономірностей і чисел до психологічних міркувань і понять
методи корекції і терапії – сприяють розвитку і поліпшенню групових і особистісних характеристик, навичок і умінь;
методи мотивування і управління – застосовуються для обесеченія оптимального функціонування груп і окремих особистостей і спонукання їх до діяльності для досягнення єдиної мети;
методи навчання та розвитку – спрямовані на реалізацію соціально-психологічного потенціалу в ході підвищення ефективності засвоєння умінь, знань і навичок; сприяють підвищенню компетентності;
методи конструювання і творчості.

Проблеми соціальної психології.

Наука соціальна психологія займається вивченням особистості і її соціального взаємодії в конкретному суспільстві або групі. Проблеми соціальної психології ховаються в прояві особистісних рис, значно різняться в різних групах і соціумах. В одних умовах можуть розкриватися особистісні риси, а зовсім в інших – можуть і зовсім не проявитися. Основним головним орієнтиром залишаються взаємини з соціальною групою самої особистості.

Посилання на основну публікацію