Питання задоволення потреб

Дослідники виділяють дванадцять широких категорій «проміжних потреб», які визначають як задовольняються потреби в фізичному здоров’ї та особистому автономії:

 • адекватна їжа і вода;
 • адекватне житло;
 • безпечна робоче середовище;
 • одяг;
 • безпечна фізичне середовище;
 • відповідне медичне обслуговування;
 • безпеку в дитинстві;
 • значущі первинні відносини з іншими;
 • фізична безпека;
 • економічна безпека;
 • безпечний контроль народжуваності і дітонародження;
 • відповідне базове і міжкультурна освіта.

Як визначаються деталі задоволення

Психологи вказують на раціональну ідентифікацію потреби, використовуючи сучасні наукові знання, розгляд фактичного досвіду людей в їх повсякденному житті і демократичне прийняття рішень. Задоволення людських потреб не можна нав’язувати «зверху».

Особи з великими внутрішніми активами (наприклад, освіту, психічне здоров’я, фізична сила і т. Д.) Мають більше можливостей для задоволення своїх бажань і потреб.

Інші види

У своїх роботах Карл Маркс визначав людей як «нужденних істот», які зазнали страждання в процесі навчання і роботи для задоволення своїх потреб, які були як фізичними, так і моральними, емоційними і інтелектуальними потребами.

Відповідно до Маркса, розвиток людей характеризується процесом задоволення їх потреб, вони розвивають нові бажання, маючи на увазі, що в якійсь мірі створюють і переробляють власну природу. Якщо нужду в харчуванні люди задовольняють завдяки рослинництва і тваринництва, то для задоволення духовної спраги потрібно більш високий рівень суспільного самопізнання.

Люди відрізняються від інших тварин, тому що їх життєдіяльність, робота диктується задоволенням потреб. Вони є універсальними природними істотами, здатними перетворити всю природу в предмет своїх потреб і своєї діяльності.

Умови для людей, як соціальних істот, даються насилу, але не тільки роботою, оскільки неможливо жити без відносин з іншими. Робота є соціальною діяльністю, тому що люди працюють один з одним. Люди також є вільними сутностями, здатними протягом свого життя досягти об’єктивних можливостей, породжених соціальної еволюцією, на основі їх свідомих рішень.

Свободу слід розуміти як в негативному (свобода вирішувати і встановлювати відносини), так і в позитивному сенсі (панування над природними силами і розвиток людської творчості основних людських сил).

Підводячи підсумок, потрібно зазначити що основні взаємопов’язані риси людей полягають в наступному:

 • люди – це свідомі істоти;
 • люди – це соціальні істоти.

Люди схильні до універсальності, яка проявляється в трьох попередніх рисах і робить їх природно-історичними, універсальними свідомими сутностями.

Посилання на основну публікацію