Нова картина світу

Народжена природно-науковим пошуком, вона тягнеться до філософських образам: Гераклітом потік, позаземне прояв … Та вона й не може обійтися без філософії, тому що актуалізує найдавніші прозріння, архаїчні сюжети. Таємниці світобудови, навіть коли вони виявляються в пробірці або найтоншому приладі, оживляють традиційні світоглядні кліше …
Можливо, відкинути розпізнавальні знаки, розкріпачити думку? Хіба містик, який занурюється в безодні духу, і фізик, який вивчає глибини матерії, не можуть в рівній мірі скинути покрив з таємниць Всесвіту? Припинимо безплідний, висушує суперечка містиків, ідеалістів, матеріалістів. Приберемо роз’єднувальні межі, відкинемо утеснітельние символи.
У такій постановці питання, як мені здається, чимало спокусливого. Але є й точка для розмежування. Автору думка про те, що жодне світоглядне напрямок не володіє монополією на повну істину, видається одухотворяющей. Ще кровоточать рани, нанесені запопадливим войовничими догматиками в боротьбі з генетикою (Генетика – розділ біології, який вивчає закони спадковості і мінливості організму.), Кібернетикою (Кібернетика – наука про загальні закономірності процесів управління і зв’язку в живих організмах, машинах і суспільстві.), Космизмом (Космизм – специфічне світосприйняття, яке виходить з припущення про органічну єдність всього з усім, а головне – із Всесвітом.). Але і тотальний натиск на філософію з іншого флангу бентежить.
Нові відкриття у фізиці та психології найменше свідчать про безглуздість світоглядних граней, філософських демаркації. У нашому навчальному посібнику буде викладено матеріал про східну психології. Матерія стає неотличимой від розуму. З цією проблемою стикаються сьогодні як ідеалісти, так і матеріалісти, але реагують на неї по-різному. Чистий ідеалізм відразу зводить матерію до однієї з форм розуму. Матеріалісти шукають витоки духовного в природі. На неотличимой розуму від матерії кожен реагує відповідно до своїх принципів, досвідом рефлексії, розумовими установками.
Проте можливий і такий варіант вирішення проблеми: нехай духовні системи спробують піднятися на інший щабель пізнання і самоототожнення. Відповідаючи на виклик конкуруючої сторони, кожна з них може більш грунтовно виявити власний потенціал. Матеріалісти можуть зайнятися пошуками духовного. Ідеалісти будуть змушені добудувати картину світу у своїй системі понять. Нехай же в діалозі, що не втрачаючи власної специфіки, змагаються між собою різні духовні традиції.

***
Отже, психологія – наука про закономірності розвитку і функціонування психіки як особливої ??форми життєдіяльності. Багато століть вона розвивалася в руслі філософії. Починаючи з другої половини минулого століття психологія поступово оформляється як самостійна наука. При цьому вона не втрачає зв’язку з філософією. Багато філософські ідеї зберігають в психології свою значимість. Однак психологія вже не є авантюрою думки. Вона намагається на основі експериментів виявити такі психічні процеси, які не отримали у філософії повного тлумачення. Психологія займає проміжне положення між точним і гуманітарним знанням.
Залишаючись дисципліною, яка займається осягненням внутрішнього світу людини, психологія не прагне до точності, практиці, на математизації своїх результатів. У той же час психологія, спираючись на фізіологію, тяжіє до самостійності, незалежності. Психологія в XXI столітті відвойовує власне поле, власний простір, на якому вона могла б розкрити свій потенціал.

Посилання на основну публікацію