Невербальна комунікація. Види невербальної комунікації

Комунікація в соціальному житті суспільства

Кожна людина бере участь в соціальному житті суспільства. Будь-який акт комунікації сприяє досягненню тієї чи іншої мети, налагодивши контакт зі співрозмовником можна:

 • отримати потрібну інформацію;
 • спонукати співрозмовника до дії;
 • задовольнити психічну потребу в спілкуванні і т. д.

Комунікація являє собою процес обміну інформації для ефективного спілкування. Невербальна комунікація, яка відбувається без слів, становить більший відсоток спілкування.

Невербальна комунікація – це поведінка людини, яка сигналізує про емоційний станах і характер взаємодії особистостей,які спілкуються. Невербальні засоби комунікації виражаються в:

 • одязі;
 • зачісці;
 • міміці;
 • позі;
 • оточуючих людину предметах.

Розпізнавання і поняття такої поведінки сприяє досягненню найвищого ступеня взаєморозуміння.

Подібна інформація дозволяє зрозуміти:

 • настрій;
 • переживання;
 • очікування;
 • почуття;
 • наміри;
 • а також морально-особистісні якості людей, які спілкуються.

Роль невербальної комунікації сучасної людини

Як показали проведені дослідження, сучасна людина за день вимовляє більше 30 тисяч слів, супроводжуючи їх несловесними діями. Крім мови існує величезна безліч способів спілкування і засобів отримання і повідомлення інформації. У кожній культурі за кожним знаком і символом закріплено власне позначення, яке зрозуміло оточуючим, або групі посвячених осіб.

Невербальні засоби комунікації можуть передавати величезну інформацію. Зокрема це може стосуватися і особистості комунікатора:

 • його емоційний стан;
 • темперамент;
 • особистісні якості і властивості;
 • соціальний статус;
 • комунікативну компетентність;
 • а також самооцінку.

Головна роль невербальної комунікації полягає в отриманні найрізноманітнішої інформації про людину.

Подібну інформацію ми можемо отримати через жести, міміку і інтонації, оскільки вони здатні висловити і коректно інтерпретувати душевну енергію людини, симптоми і рухи.

Особливості невербальної комунікації полягають в їх залежності від ситуації, оскільки дозволяють зрозуміти стан всіх учасників комунікації в реальному часі. Однак неможливо отримати інформацію про предмет або особу, які відсутні в даний момент або зовсім не існують.

Невербальна комунікація спонтанна і мимовільна.

Вона практично не піддається контролю, тому так просто виявити істину при вербальному спілкуванні. Як то кажуть, від правди не втечеш.

Невербальні засоби комунікації засвоюються людьми тільки в природних умовах при:

 • спостереженні;
 • наслідуванні;
 • копіюванні.

Вони мають такі джерела:

 • вроджений або набутий при соціальному розвитку людини;
 • біологічний;
 • соціальний.

Невербальна комунікація може бути розділена на три умовних типи:

 • Поведінкові знаки – мають фізіологічні реакції, такі як почервоніння, збліднення, хвилювання, тремтіння і т. д.
 • Ненавмисні знаки – використання подібних знаків пов’язане безпосередньо зі звичками людини, такими як покусування губ, хитання ногою без явних на те причин, чухання носа.
 • Власні комунікативні знаки – є конкретні сигнали, здатні передавати конкретну інформацію про події, об’єкти або стан людини.

Основні види невербальної комунікації

Знаючи види невербальної комунікації, можна краще зрозуміти способи їх вираження, оскільки комунікація даного типу здійснюється усіма органами чуттів, з яких власне і формується комунікативний канал.

Розглянемо основні види невербальної комунікації:

Кінесика – даний елемент представляє сукупність рухів тіла, жестів і поз, які застосовуються для доповнення виразних засобів комунікації. Головними елементами кінесики є:

 • міміка;
 • пози;
 • жести і погляди, які мають фізіологічне чи соціокультурне походження.

Застосовувані жести повинні розумітися однозначно, оскільки при неправильному тлумаченні жестів можуть виникнути неприємні обставини.

Тактильна поведінка – було встановлено, що при спілкуванні всі люди використовують різноманітні типи дотиків до тих співрозмовникам, які знаходяться в безпосередній близькості.

Різні види дотиків носять різний характер і мають різну, відмінну від інших, ефективність і значимість. Тактильна поведінка умовно може ділитися на наступні типи:

 • професійнп;
 • ритуальнп;
 • дружня;
 • любовна.

Кожен тип дотику необхідний людині для ослаблення або посилення процесу комунікативного зв’язку. Однак є ряд чинників, які безсумнівно варто враховувати, оскільки в різноманітних культурах невербальні елементи мають різні позначення.

Сенсорика – є одним з видів невербальної комунікації, в основі якого лежить чуттєве сприйняття усіма культурами. Відношення до партнера складається на відчутті органів чуттів:

 • запахів;
 • відчуття смаку;
 • сприйняття звукових і колірних поєднань;
 • відчуття тіла співрозмовника;
 • тепла, що виходить від нього.

Завдяки всьому цьому і будується невербальна комунікація з даними партнером.

Проксеміка – вид невербальної комунікації який заснований на використанні просторових відносин. Даний вид комунікації має на увазі безпосередній вплив відстаней і територій на прояв міжособистісних відносин між людьми.

В результаті проведення деяких досліджень були виявлені чотири зони невербальної комунікації просторового типу:

 • інтимну;
 • особисту;
 • соціальну;
 • публічну.

Хронеміка – даний вид має на увазі використання часу при невербальній комунікації.

Паравербальна комунікація – сенс комунікації залежить від прояви рівня ритму, інтонації і тембру голосу, які використовуються для безпосередньої передачі висловлювання.

Посилання на основну публікацію