Неоднозначність усвідомленого звіту та неусвідомленої відповіді при сприйнятті емоційної інформації

Проблема неоднозначності, існуюча між усвідомленим, словесним звітом, з одного боку, і реєстрацією беззвітних функцій – з іншого, широко вивчалася в роботах прихильників «нового погляду». Цей напрямок з’явилося в 50-х роках XX століття і однією з головних своїх завдань ставило експериментальне дослідження неусвідомлюваних явищ. Було показано, що при відсутності усвідомлення вхідний сигнал викликає адекватне уявлення (Брунер, 1977), проте в процесі вербалізації можлива зміна його емоційної оцінки (Syz, 1986-1987).
Для пояснення спотворює впливу усвідомлення при сприйнятті процес сприйняття був розчленований на два підпроцесу: перший зв’язувався з точним описом вхідного стимулу, а другий залежав від суб’єктивних когнітивних і мотиваційних моментів (Bruner, Postman, 1947; Aslin, Smith, 1988).
Згідно з концепцією Дж. Леду (LeDoux, 1987), в мозку існує спеціальний механізм оцінки значущості стимулу як першого кроку в генерації емоцій. Це безпосередній, неусвідомлюваний механізм, який поставляє в мозок інформацію про зв’язок стимулу і індивідуума. Його оцінка відрізняється від когнітивної, усвідомленої оцінки, яка містить інформацію про самому стимулі і про його зв’язки з іншими стимулами (LeDoux, 1987).
З погляду Н. Ф. Діксона (Dixon, 1981; 1986), поріг усвідомлення стимулу змінюється в процесі предсознательной оцінки значущості сигналу, що поступає.
Існуючої в даний час інформації недостатньо для переваги однієї із запропонованих концепцій.

Посилання на основну публікацію