Наука і релігія

Як виник наш світ? Як з’явилася на землі життя? Як походить людина? Ось основні питання, у відповідях на які розкривається зміст фундаментальних ідей, що дають підставу різним науковим теоріям. Найбільш поширеною в наукових колах є ідея еволюції. Ця ідея з’являючись на початку XIX століття і так міцно проникла в свідомість людей, що й донині вважається неспростовним науковим фактом, незважаючи на численні спростування. Викривають неправдивість ідеї еволюційного походження світу, життя і людини захисники іншої ідеї – креаціонізму – напрямки в природничих науках, що пояснює походження світу актом надприродного творіння.
Питання про створення світу не є питанням науки, т.к. недоказуем науковими методами. Це питання віри. Тому, вторгаючись в область пізнання причин початку світу, ми так чи інакше стаємо прихильниками того чи іншого віровчення. Так, прихильники еволюції матерію (речовина), самі того не бажаючи, наділяють божественними властивостями, завдяки яким вона з нічого, випадково і впродовж тривалого часу, нібито, створює досконале різноманіття форм життя і організмів. Іншими словами, для матеріалістів матерія є богом, хоча вони заперечують всяке божество. Однак, бездушна матерія, породжуючи вищі форми життя, залишається при цьому нижчої сутністю, і людина, на правах вищого істоти, не тільки підніматися над нею – причиною свого народження і смерті, але і зневажає її як будівельний матеріал і прах. Ідея еволюції не тільки порушує закон ієрархії, вона його руйнує, знищуючи ідею Бога Творця як вищого ієрарха, і роблячи хаос (безладдя) початком нового світового порядку. У підставу еволюціонізму закладено богоборчого початок, яке здатне придушити і зруйнувати всяку релігійну ідею в свідомості тих людей, які стали його прихильниками.
16
Дивно й неймовірно, але ідея еволюції в наукових колах того часу була відразу прийнята і завоювала загальний авторітет7. У самому ж древі науки вона справила ідеологічний розкол, розділивши його на два напрямки. Одне – традиційне, яке зберегло християнський світогляд у своїй основі і що визнавала ідею створення світу і людини Богом Творцем. Інше – нове матеріалістичне, що об’єднало тих, хто прийняв ідею еволюції, розвивав її в рамках нової ідеології освіти, гуманізму і науково-технічного прогресу і заперечував християнство, а з ним і Бога.
XX век стає століттям розвитку науки і тріумфуючого ходи науково-технічного прогресу з його матеріалістичної ідеологією. Віра і наука розділяються так, що віра, як підстава науки, повністю заперечується, а наука стає рушійною силою ПРОГРЕССА – нового світового порядку.
Кінець XX століття. Соціальні та природні катаклізми змінили обличчя планети. У нашій країні відбувається зміна державної ідеології. Матеріалізм і атеїзм поступаються місцем нової релігійної ідеології. Ідеї еволюції вже не популярні. В науковому середовищі можна спостерігати підвищений інтерес до стародавніх поганських релігій. На нашій планеті затверджується новий світовий порядок єдиної земної цивілізації – глобалізм, а на зміну Християнству, як старої світової (вселенської) релігії гряде нова світова релігія – екуменізму. Все “передове” людство очікує свого бога …

Посилання на основну публікацію