Мотивація персоналу

Мотивація персоналу – це система морального і матеріального стимулювання трудящих. Вона має на увазі під собою комплекс заходів з підвищення трудової активності та ефективності праці. Ці заходи можуть бути самими різними і залежать від того, яка системи стимулювання передбачена в організації, яка загальна система управління і які особливості діяльності самої організації.

Методи мотивації персоналу можна розділити на економічні, організаційно-адміністративні та соціально-психологічні.

Економічні методи мають на увазі матеріальну мотивацію, тобто виконання працівниками своїх обов’язків і досягнення певних результатів за надання матеріальних благ.
Організаційно-адміністративні методи засновані на владі, підпорядкуванні регламенту, законам, статуту, субординації і т.п. Також вони можуть спиратися на можливість примусу.
Соціально-психологічні методи застосовуються для підвищення соціальної активності працівників. Тут здійснюється вплив на свідомість людей, їх естетичні, релігійні, соціальні та інші інтереси, а також відбувається соціальне стимулювання трудової діяльності.
Враховуючи те, що всі люди різні, застосувати який-небудь один метод для мотивації представляється неефективним, тому в управлінській практиці, в більшості випадків, мають бути присутні всі три методи та їх комбінації. Наприклад, застосування тільки організаційно-адміністративних або економічних методів не дозволить активізувати творчий потенціал співробітників. А тільки соціально-психологічний чи організаційно-адміністративний метод (контроль, вказівки, інструктаж) не “зачепить» тих людей, яких мотивують матеріальні заохочення (підвищення зарплати, премії, бонуси тощо). Успішність заходів, що підвищують мотивацію, залежить від грамотного і комплексного їх здійснення, а також від систематичного спостереження за співробітниками і вмілого виявлення потреб кожного співробітника окремо.

Посилання на основну публікацію