Мотиваційна сфера особистості

Що ж таке мотиваційна сфера особистості? У кожної живої істоти є свої певні потреби, які стимулюють ту чи іншу поведінку, спрямоване на задоволення своїх потреб. Кількість і рівень потреб у кожної людини різний, що зумовлено різним способом життя, умовами існування, рівнем організації та місця в суспільстві. Однак, потреба – це відокремлений поняття, а задоволення потреб неможливо без управління своєю поведінкою, своїми діями. Таким чином, потреби викликають мотивацію, яка, в свою чергу, формує ту чи іншу поведінку, для задоволення потреб. Наприклад, людина пішла в магазин – це поведінка, мотивація – для того, щоб купити продукти, а продукти потрібні для того, щоб задовольнити людську потребу в їжі. Тобто, мотивація – це система причин, які пояснюють поведінку людей. А, як ми розуміємо, якщо кожному притаманні потреби (нехай навіть найпримітивніші), то значить кожен обов’язково має спонукальні мотиви своїх вчинків.

Структура мотиваційної сфери особистості

Для даної структури характерна зміна переважаючих мотивів у зв’язку зі зміною віку, положення в суспільстві, освіти, матеріального добробуту, рівня виховання і навіть місця проживання. Мотивації виникають у людини практично з народження і еволюціонують разом з людиною. А певна ієрархія залежить від наявності у людини певних моральних і матеріальних цінностей, кожна з яких переважають на іншими. Однак, конкретні мотиви можуть виникати у людини ситуативно – у міру виникнення певних потреб. І, безсумнівно, домінування тих чи інших мотивів безпосередньо залежить від спрямованості конкретної особистості.

Основними компонентами даної сфери особистості є як потреба, потяг, так і певні інтереси, намір, ідеал, соціально-психологічні норми, стереотипи тощо.

У всіх людей встановлена своя ієрархічна структура мотиваційної сфери особистості, але, як правило, основа піраміди мотивів у всіх збігається. Приблизна схема така:
органічні (потреба в їжі, пиття, сексуальні потреби);
матеріальні (потреба в грошах, в майні);
соціальні (потреба в повазі, авторитеті, місці «під сонцем», почуття власної гідності, почуття справедливості);
духовні (потреба знаходиться в суспільстві, самоосвіти, підвищення духовного рівня, віра).
Характеристика мотиваційної сфери особистості

Мотиваційна сфера особистості є одним з найбільш значущих розділів психології, оскільки мотивації визначають конкретну поведінку людини, його поведінкову активність, спрямовану на досягнення цілей, які пов’язані із задоволенням людських потреб.

Основними характеристиками мотиваційної сфери особистості є:
різноманітність мотивів;
множинний характер;
гнучкий характер;
існування певної ієрархії;
наявність структури;
стійкий характер мотивів;
динамічність мотивів;
мотиваційна сила
Під різноманітністю мотивів мається на увазі велику кількість існуючих спонукань до дій.

Множинність пов’язана зі збільшенням самих потреб, способів і засобів для задоволення таких потреб.

Гнучкість мотивація обумовлена тим, що кожна особистість може різними способами і засобами задовольняти подібні людські потреби.

Ієрархічність же мотивів неминуча, оскільки в кожної мотиваційній структурі є свої чільні, домінуючі, а є ті, які грають другорядну роль, і їх задоволення не ставиться людиною на психологічному рівні початковими. Кожна з потреб задовольняється послідовно, починаючи з найнижчих – фізіологічних.

Наявність структури мотивація неминуча, тому як кілька потреб можна об’єднати в одну мотивацію. Наприклад, органічні потреби (це мотив) об’єднує в собі кілька потреб – в їжі, воді та ін.

Стійкий характер має на увазі під собою тривале збереження мотивів, які не зникають після задоволення тих чи інших потреб. Мотиви можуть тільки кілька зазнаватиме змін, вимагати більш досконалих способів свого задоволення. Наприклад, матеріальні мотиви з часом можуть бути задоволені все більшою кількістю грошей і матеріальних благ.

А динамічність визначається зміною сили і пріоритетності мотивів, тому як в залежності різних факторів змінюється внутрішнє ставлення людини до своїх потреб – якісь спонукання починають домінувати, інші йдуть на другий план.

Однак, слід розуміти, що характеристика мотиваційної сфери особистості включає в себе також визначення видів мотивацій:
ситуаційні мотивації, що включають в себе фактори. Спонукають індивіда до дій в залежності від певних ситуації. Такі ситуації можуть виникати раптово в залежності від вчинків і дій інших людей (колег, підлеглих, рідних, ворогів), від соціального стану і навіть від настрою конкретної людини;
діспозіціонние мотивації, це внутрішні мотивації особистості, які формуються в залежності від трудової діяльності людини, його матеріальних, духовних і фізіологічних потреб.
Але, незалежно від виду мотивації, метою є, знову ж таки, задоволення потреб.

Однак, мотиваційна сфера особистості тільки з одного боку характеризує індивіда. Крім даної сфери існує і емоційні, вольові та інтелектуальні моменти, які взаємопов’язані між собою, не можуть існувати окремо.

Посилання на основну публікацію