Морфофункціональні зміни в ЦНС

Вже зазначалося, що у внутрішньоутробному періоді різні відділи мозку дозрівають не одночасно. Цей процес продовжується і після народження. Пізніше всіх формуються асоціативні області кори. Скронево-темен но-потилична підобласть кори великих півкуль (поля 37а, 37ас і 37д заднеассоціатівной зони по Бродману) бере участь у процесах вищої інтеграції при сприйнятті і впізнаванні складних зорових образів (рис. 7.6). Протягом першого року життя вона значно зростає в товщину. До кінця першого року поле 37ас збільшується в 1,7 рази, поле 37а – в 1,6 разів, поле 37ад – в 1,4 рази. Але і це зростання відбувається з різною інтенсивністю протягом року. У перші три місяці поля 37ас і 37д збільшуються на 43% і 38% від усього річного приросту. Поле 37а, навпаки, більш інтенсивно росте в другому півріччі (Цехмістренко, Васильєва, 2001).
Іншою особливістю асоціативних областей кори є більш пізній в порівнянні з проекційними зонами відокремлення коркових полів. Клітинне диференціювання в них повністю закінчується лише до 17-20 рокам. Особливо довго дозрівають поля переднеассоціатівной зони – лобової області (поля 44, 32/10). Найбільш важливі структурні перетворення в них мають етапний характер і відзначаються на першому році життя, а також до 3, 6-7 років, 10, 13-14 років. У полях 37ас, 37а і 37д задньої асоціативної області кори головного мозку найбільш виражені структурні перетворення здійснюються на першому році життя, в 2-3 роки і до 9-10 років. Деякі мікроструктурні перебудови тривають і пізніше, що обумовлює вдосконалення когнітивних операцій мозку до кінця підліткового періоду.
Найбільш тривалі перебудови в постнатальному онтогенезі зазнають морфофункціональні одиниці кори – внутрікорковие модулі (ансамблі нейронів). Умовою їх формування як в лобовій, так і в скронево-тім’яно-потиличної корі є дозрівання пірамідних нейронів і нейронних угруповань (мікроансамблей), темпи розвитку яких тісно пов’язані з ростом аксонів, наявністю специфічних стимулів і ступенем залучення в систему внутрікоркових зв’язків.
На першому році життя інтенсивно розвиваються нейрони в складі базальних відділів угруповань III і V1 підшарів, що обумовлено дозріванням в першу чергу аферентних зв’язків. Після 5-6 років спостерігається переважний розвиток апікальних відділів угруповань, що пов’язане з інтенсивним формуванням внутрікоркових горизонтальних зв’язків в області верхнього (асоціативного) поверху кори. У всіх угрупованнях асоціативних зон в постнатальному онтогенезі присутні дрібні пірамідні зірчасті нейрони, складові морфофункціональний клітинний резерв, що забезпечує надійність функціонування клітинних ансамблів (Цехмістренко, Васильєва, 2001) (рис. 20.4).

Посилання на основну публікацію