Галузі психології

На розвиток психологічної науки дуже сильний вплив роблять потреби суспільства, які визначають найбільш нужденні в ній області практики. Залежно від виду діяльності, де використовуються психологічні знання, зазвичай виділяються наступні галузі психології:
1. Загальна психологія. Вивчає зміст, особливості та закономірності функціонування психіки і людської свідомості, психічні процеси, властивості особистості.
2. Соціальна психологія. Досліджує психологічні явища і процеси, зумовлені приналежністю людини до конкретних спільнотам.
3. Педагогічна психологія. Досліджує психологічні особливості та закономірності процесів вивчення та навчання.
4. Вікова психологія. Вивчає особливості психіки людей різного віку.
5. Інженерна психологія. Вивчає співвідношення технічних вимог сучасних машин і психічних можливостей людини.
6. Психологія мистецтва. Вивчає специфіку особливостей людини.
7. Військова психологія. Вивчає психологію особистості воїна, військових колективів.
8. Патопсихология. Вивчає особливості порушення психіки.
9. Парапсихология. Досліджує аномальні індивідуальні та соціальні психологічні явища.
10. Економічна психологія. Вивчає психологічні явища, пов’язані з виробничими відносинами.
І деякі інші:
• Медична психологія;
• Психологія спорту;
• Космічна;
• Юридична;
• Зоопсихологія.

Посилання на основну публікацію