Феномени сприйняття

Феномени сприйняття як фактори його організації за певними принципами найкраще були описані і проаналізовані школою гештальтпсихології. Найважливіший з цих принципів полягає в тому, що все, що людина сприймає, він сприймає як фігуру на фоні. Фігура – це те, що ясно і чітко усвідомлюється, має чіткі межі і добре структуроване. Фон ж являє собою щось невиразне, аморфне і неструктуроване. Наприклад, своє ім’я ми почуємо навіть в галасливій компанії – воно зазвичай відразу виділяється як фігура на звуковому тлі. Проте вся картина сприйняття перебудовується, як тільки інший елемент фону стає значущим. Тоді те, що до цього бачилося як фігура, втрачає свою ясність і змішується з загальним фоном.
Засновник гештальтпсихології М. Вертгеймер визначив чинники, що забезпечують візуальну угруповання елементів і виділення фігури з фону:
1) фактор схожості. У фігуру об’єднуються елементи, подібні за формою, кольором, величиною, кольором, текстурі і т. д.;
2) фактор близькості. У фігуру об’єднуються близько розташовані елементи;
3) фактор «спільної долі». Елементи можуть об’єднуватися загальним характером спостережуваних в них змін. Наприклад, якщо сприймаються елементи зміщуються або рухаються щодо інших в одному і тому ж напрямку і з однаковою швидкістю, то вони об’єднуються у фігуру;
4) фактор «входження без залишку». Кілька елементів легко об’єднуються в фігуру тоді, коли не залишається жодного окремо стоїть елемента;
5) фактор «хорошою лінії». З двох пересічних або стосуються ліній фігурою стає лінія з найменшою кривизною;
6) фактор замкнутості. Замкнуті фігури сприймаються краще.
Важливим феноменом людського сприйняття можна вважати його ілюзії. Ілюзії сприйняття (від лат. Illudere – обманювати) визначаються як спотворення сприйняття реальних предметів. Найбільше їх число спостерігається в області зору. Особливо численні зорові ілюзії, що виникають при відображенні деяких просторових властивостей предметів (довжин відрізків, величин предметів і кутів, відстаней між предметами, форм) і руху. Можна назвати такі їх види:
1) ілюзії, пов’язані з будовою очі. Прикладом служать ілюзії, що є результатом ефекту іррадіації збудження в сітківці і виражаються в тому, що світлі предмети здаються нам бЛльшімі в порівнянні з рівними їм темними (так, білий квадрат на чорному тлі здається більше однакового з ним чорного квадрата на світлому фоні);
2) переоцінка довжини вертикальних ліній в порівнянні з горизонтальними при їх дійсному рівність;
3) ілюзії, зумовлені контрастом. Сприймається величина фігур виявляється залежною від оточення, в якому вони дані. Один і той же кружок здається б? Льшим серед маленьких і меншим серед великих гуртків (ілюзія Еббінгаузом);
4) перенесення властивостей цілої фігури на її окремі частини. Ми сприймаємо видиму фігуру, кожну окрему її частину не ізольовано, а завжди у відомому цілому. У ілюзії Мюллера-Лайера прямі лінії, що закінчуються різному спрямованими кутами, здаються неоднаковими по довжині;
5) ілюзія залізничних шляхів. Якщо дивитися вдалину, то складається враження, що паралельні рейки у горизонту перетинаються.
Причини зорових ілюзій різноманітні і недостатньо ясні. Одні теорії пояснюють їх дією периферичних факторів (іррадіацією, акомодацією, рухами очей і т. д.), інші – впливом деяких центральних факторів. Зорові ілюзії можуть бути обумовлені впливом особливих умов спостереження (наприклад, у разі спостереження одним оком або при нерухомих осях очей), оптикою очі, що склалися в минулому досвіді тимчасовими зв’язками і т. д. Ілюзії зорового сприйняття широко використовуються в живописі та архітектурі.
Ілюзії можна спостерігати не тільки в області зору, а й в інших областях сприйняття. Так, добре відома ілюзія тяжкості А. Шарпантьє: якщо піднімати два предмета, однакових за вагою та зовнішнім виглядом, але різних за розміром, то менший сприймається як більш важкий, і навпаки. В області дотику відома ілюзія Аристотеля: якщо схрестити вказівний і середній пальці і одночасно покатати ними кульку або горошину, то буде сприйматися не одна кулька, а два.
Зорові ілюзії виявлені і у тварин. Саме на їх основі формуються різні способи маскування і мімікрії. Ці явища переконують, що існують якісь загальні фактори, що спричиняють виникнення ілюзій, і для багатьох з них до цих пір немає переконливого тлумачення.

Посилання на основну публікацію