Ергатична система

Ергатичні системи управління широко використовуються в управлінні медичними установами. Ведення електронної документації сьогодні впроваджується не тільки в економіці, а й у медицині, це значно скорочує час на пошуки і отримання потрібної інформації про конкретний пацієнта. Комп’ютер дозволяє уникнути дублювання записів і знаходити потрібну інформацію в зручному вигляді. Сучасні медичні інформаційні системи використовуються на різних етапах – від реєстрації до аптеки і відділення стаціонару. До складу МІС входять програмно-апаратні компоненти, що створюють складну ієрархічну структуру, яка типово містить серверну (кошти, які надають локальні ресурси і включають послуги для загального користування) і клієнтську частини (засоби запиту до віддалених ресурсів і послуг, клієнти або мережеві комп’ютери). Залежно від виконуваних завдань, в МІС за користувачами закріплені специфічні ролі з певними правами.
Ергатичній система в контексті інформатизації медичних установ сьогодні використовується досить широко.

Ергатична система і сучасні лікарі

Швидкий темп розвитку ІТ і впровадження їх у повсякденну діяльність медичних установ генерує потребу в лікарях “нового типу”, які мають не тільки глибокі знання в області медицини, але і навички досвідченого користувача комп’ютеризованих систем. При переході до комплексної інформатизації діяльності медичних установ набувають особливого значення ергономічні аспекти цього процесу і зростає роль медичного працівника не тільки як суб’єкта праці, а й управління в контексті МІС. По одному з визначень, ергономіка, що включає ергатичних систем управління – це наукова дисципліна, яка комплексно вивчає діяльність людини і має на меті оптимізацію виробництва. Під ергатичній розуміють систему, в якій поєднані воєдино думка людини і штучний розум комп’ютера. В даному випадку людина, як оператор МІС, несе відповідальність за ефективність його роботи, від нього залежить швидкість і якість надання медичної допомоги, а допущена оператором МІС помилка може призвести, власне в деяких випадках, до тяжких наслідків, наприклад, в разі зловмисного вводити не правильних даних анамнезу щодо особливостей індивідуальної чутливості до лікарських засобів. Результати діяльності медичного працівника при використанні МІС залежать від прийняття ним своєчасних і адекватних рішень і від технічних засобів інформаційних систем, за допомогою яких він оцінює реальну ситуацію.

З розвитком комп’ютерних технологій з’явилося нове поняття в ергономіці – “usability” (юзабіліті) – якісна ознака, що характеризує зручність користування. Юзабіліті по відношенню до комп’ютерних технологій – це концепція розробки інтерфейсів програмного забезпечення, орієнтованих на максимальне задоволення психологічних і естетичних вимог користувача.

Комплексне об’єднання медичних знань та ІТ

Проектування, розробка, впровадження та подальші адаптаційні модифікації МІС створили необхідні передумови для комплексного об’єднання технічних дисциплін і наук про людину, його трудової діяльності в одне ціле, що зумовило появу нових завдань даного дослідження.

По-перше, це завдання, які пов’язані з описом характеристик “оператора МІС” як компонента автоматизованої системи, що включає розгляд процесів сприйняття інформації, а також пам’яті, прийняття рішень, проблем мотивації, готовності до діяльності та роботи в колективі. З точки зору забезпечення ефективності діяльності людини дуже велике значення мають такі фактори, як стомлюваність, монотонність операцій, перцептивное і інтелектуальне навантаження, стрессо стійкість, умови роботи, фізичні фактори зовнішнього середовища, а також біомеханічні, а також фізіологічні чинники. По-друге, комплексні завдання проектування нових засобів масової діяльності, що відносяться переважно до взаємодії людини і МІС.

Посилання на основну публікацію