Емоційні властивості особистості

Характеристики емоційного реагування, постійно і яскраво проявляються у людини, є його емоційними властивостями і визначають його емоційність. У звичному, життєвому сенсі емоційність розуміється у двох значеннях. По-перше, емоційним називають людину, бурхливо реагує на обставини: запального, неприборканого або захопленого, життєрадісного.

По-друге, так кажуть про людину вразливому, тонко відчувають, легко раниму.

Емоційність трактується як сукупність властивостей людини, що характеризують зміст, якість і динаміку його емоцій і почуттів. Змістовні аспекти емоційності визначаються тими явищами, ситуаціями і подіями, які мають особливу значимість для суб’єкта. Вони пов’язані з стрижневими параметрами особистості: її мотиваційної спрямованістю, світоглядом, системою цінностей і базових уявлень і т. п.

Якісні характеристики емоційності описують ставлення індивіда до явищ дійсності. Вони виражаються в знаку та модальності домінуючих емоцій. До динамічних властивостей емоційності відносяться особливості виникнення, протікання і припинення емоційних процесів та їх зовнішнього вираження.
На питання про те, чи є емоційність вродженим або придбаним властивістю, не можна відповісти однозначно. Ще І П. Павлов вважав, що відмінності в емоційності тварин або людей залежать від типу нервової системи і впливів, що випробовувалися з моменту народження.

Більшість психологів висловлюють згоду з тим, що емоційність слід розглядати в якості однієї з центральних складових темпераменту, і таким чином підтверджують думку про те, що емоційність в деякій мірі визначається спадковими, вродженими, генетично закріпленими передумовами

Емоційність має складну структуру. До її основних компонентів відносяться:

  • емоційна збудливість, під якою розуміють готовність емоційного реагування на значущі для людини подразники. При підвищеній емоційній збудливості функціональний рівень діяльності змінюється у відповідь на більш слабкі зовнішні та внутрішні впливи. Збудливість може проявлятися в таких особливостях поведінки, як запальність, подразливість. До емоційної збудливості близька емоційна чуйність, сприйнятливість.
  • Емоційна чуйність як стійке властивість індивіда проявляється у легкому, швидкому і гнучкому емоційному реагуванні на різні дії – соціальні події спілкування, оточуючих людей;
  • сила емоцій. Функція цієї властивості – енергізація діяльності залежно від задоволення або незадоволення мотивів. Деякі люди можуть відчувати почуття такої сили та інтенсивності, на які інші виявляються нездатними;
  • емоційна стійкість опір дії емоціогенних факторів, контроль імпульсів і потягів, терплячість, що ведуть до стабільності діяльності.
Посилання на основну публікацію