Емоції і почуття

Емоції і почуття становлять особливу, дуже важливу сторону внутрішнього життя людини. Всі ми в кожен момент перебуваємо в певному емоційному стані, переживаємо ті чи інші почуття. Емоційні прояви людини дуже різноманітні: радість, горе, страх, гнів, подив, смуток, тривога, захоплення, презирство і т. д. Світ емоційних переживань пронизує всі сторони життя: відносини з оточуючими людьми, діяльність, спілкування і пізнання. Одна зі сфер людської діяльності – мистецтво – безпосередньо звернена до емоцій і почуттів людини.
Емоції являють собою упереджене ставлення суб’єкта до навколишнього і до того, що з ним відбувається. Механізм виникнення емоцій тісно пов’язаний з потребами і мотивами людини. Умови, предмети і явища, які б задоволенню потреб і досягненню цілей, викликають позитивні емоції: задоволення, радість, інтерес, збудження. Навпаки, ситуації, сприйняті суб’єктом як перешкоджають реалізації потреб і цілей, викликають негативні емоції і переживання: невдоволення, горе, печаль, страх, смуток, тривогу і ін
Отже, можна констатувати подвійну обумовленість емоцій, з одного боку, нашими потребами, з іншого – особливостями ситуації. Емоції встановлюють зв’язок і взаємини між цими двома рядами подій, сигналізують суб’єкту про можливість або неможливість задоволення його потреб в даних умовах.
Таким чином, емоції – це особливий клас психічних процесів і станів, пов’язаних з потребами і мотивами і відбивають у формі переживань значимість діючих на суб’єкта явищ і ситуацій.
Говорячи про переживання людини, як правило, застосовують два терміни – «почуття» і «емоції». У повсякденній мові поняття «почуття» і «емоції» практично не розрізняються. Деякі психологи також схильні до їх ототожнення. У той же час існує точка зору, згідно з якою почуття і емоції – різні і багато в чому протилежні по відношенню один до одного суб’єктивні стану. Так, наприклад, швейцарський психолог Е. Клапаред писав: «Почуття в нашій поведінці корисні, тоді як емоції доцільними не є».
Згідно з традиціями вітчизняної психології, прийнято виділяти почуття як особливий підклас емоційних процесів. На відміну від емоцій, що відображають короткочасні переживання, почуття довготривалі і можуть залишатися на все життя. Наприклад, можна отримати задоволення (задоволення) від виконаного завдання, тобто випробувати позитивну емоцію, а можна бути задоволеним своєю професією, мати до неї позитивне ставлення, тобто відчувати почуття задоволеності.
Почуття виникають як узагальнення багатьох емоцій, спрямованих на певний об’єкт. Почуття виражаються через емоції залежно від того, в якій ситуації знаходиться об’єкт їх вираження. Наприклад, мати, люблячи свою дитину, переживає по відношенню до нього в різних ситуаціях різні емоції: вона може злитися на нього, відчувати гордість за нього, ніжність до нього і т. д. Даний приклад показує, що, по-перше, емоції і почуття – це не одне і те ж, і, по-друге, немає прямої відповідності між почуттями та емоціями: одна і та ж емоція може виражати різні почуття і одне і те ж почуття може виражатися в різних емоціях. Доказом нетотожності емоцій і почуттів є більш пізню появу почуттів в онтогенезі в порівнянні з емоціями.
Виникнення і прояв емоцій і почуттів пов’язані зі складною комплексною роботою кори і підкіркових структур головного мозку, а також вегетативної нервової системи. Емоційні прояви визначаються комплексом мозкових структур входять в так звану лімбічну систему мозку, яка пов’язана з вегетативною нервовою системою і ретикулярної формацією, розташованої в стовбурових утвореннях мозку і забезпечує енергетичну регуляцію діяльності кори. Дослідники виявили в підкіркових структурах в гіпоталамусі, особливі утворення, які були названі центрами задоволення, страждання агресії і заспокоєння.
Складна діяльність коркових і підкіркових відділів мозку забезпечує багаторівневість і многокомпонентность емоційних реакцій.
1. Фізіологічні компоненти емоційного реагування:
вегетативно-соматичні реакції, супроводжують емоційні стани. Відзначаються такі зміни, як розширення периферичних судин і прискорення пульсу в стані гніву, і навпаки, звуження судин, уповільнення і ослаблення пульсу при переживанні страху Емоційні стани супроводжуються змінами темпу і ритму дихання, розміру зіниць, рівня кров’яного тиску, секреторної і моторної динаміки шлунково-кишкового тракту, потовиділення, шкірно-електричними і електроенцефалографічні змінами Зв’язок емоцій з соматовегетативних реакціями була помічена дуже давно і з тих часів широко використовується з метою діагностики емоційного стану людини. Так, наприклад, на зміну вегетативних реакцій при емоціогенних фразах заснована перевірка підозрюваних за допомогою поліграфа (“детектора брехні”);
біохімічні зміни. Вегетативна нервова система здійснює регуляцію біохімічної динаміки організму двома значною мірою різними, але взаємопов’язаними компонентами – симпатичним і парасимпатичних. Діяльність симпатичної нервової системи пов’язана з виділенням адреналіноподобних речовин. Симпатичний нерв викликає розширення зіниці, почастішання серцебиття, підвищення кров’яного тиску, гальмування діяльності кишечника, збільшення вмісту цукру в крові, підвищення м’язової працездатності, посилення обміну речовин. Парасимпатический ефект, викликаний іншою речовиною – ацетилхоліном, характеризується звуженням зіниць, розширенням судин, уповільненням пульсу і посиленням перистальтики і секреції шлунка, виділенням рясного гарячого поту, ослабленням обміну речовин. Експериментальні дослідження показують, що в стані страху зростає концентрація адреналіну при незначній зміні норадреналіну, в стані гнівного роздратування або тривоги різко зростає кількість і адреналіну, і норадреналіну, астенічні емоції (смуток, туга) супроводжуються виразним зниженням того й іншого.
2. Експресивні компоненти емоційного реагування:
виразні рухи всього Пантомімічна зміни в ході, поставі, жестах зазвичай виникають мимоволі, як зовнішні прояви загального емоційного стану людини. Найбільш важливим компонентом пантомимики є жест – виразний рух рук, що служить одним із засобів уточнення мовної комунікації. Жести поділяються на ілюстративні, що пояснюють і виділяють яку-небудь думку, і виразні, що виявляють емоційний стан людини. Деякі види жестів у процесі суспільно-історичної практики людини набули певне символічне значення. Наприклад, складені в кільце великий і вказівний палець – жест «О’кей» – означає «все добре»; він розуміється і застосовується представниками різних культур;
руху лицьових м’язів – міміка. Найбільшою здатністю виражати різні емоційні відтінки має обличчя людини. Ще Леонардо да Вінчі говорив, що брови й рот по-різному змінюються при різних причинах плачу. П. Екман і К. Ізард описали мімічні ознаки базових емоцій, виділивши три зони обличчя: область лоба і брів, область очей і нижню частину обличчя. Так, наприклад відповідно до їх описом в міміці страху брови підняті і зрушені, зморшки тільки в центрі чола; верхні повіки підняті так, що видно склера, а нижні підняті і напружені; рот розкритий, губи розтягнуті. Мімічні прояви емоцій являють собою синтез мимовільних і довільних способів реагування, у великій мірі залежать від особливостей культури, в якій виховується людина;
вокализация: тембр голосу і інтонація, звукові засоби експресії. З звукових засобів експресії найбільш характерними є сміх і плач. Сміх є виразником декількох емоцій, в різних ситуаціях він має неоднозначні відтінки і сенс.
У повсякденному житті саме завдяки експресивним компонентам емоційного реагування ми, як правило, досить точно сприймаємо і оцінюємо зміни в емоційному стані, в настрої оточуючих людей.
У психології існує кілька теорій, що пояснюють, чому виникають емоції. Ще в опублікованій в 1872 р. книзі «Вираження емоцій у людини і тварин» Ч. Дарвін показав еволюційний шлях розвитку емоцій. Порівнюючи емоційні прояви у людей і тварин, він зробив висновок про те, що виразні рухи людини, пов’язані з емоціями, є еволюційно значущими і являють собою рудементи (залишки) раніше доцільних реакцій, вироблених в ході боротьби за існування.
Американський психолог У. Джемс і датський анатом КГ. Ланге висунули периферичну теорію емоцій, засновану на парадоксальною ідеї про те, що емоції є результат фізіологічних змін в різних системах За їх твердженням, ми не тому сміємося, що нам смішно, а нам тому смішно, що ми сміємося. Сенс цієї фрази полягає в тому, що довільна зміна міміки і пози призводить до мимовільного появи відповідної емоції, – наприклад, зображення гніву призводить до того, що людина починає дійсно переживати це почуття.
Незважаючи на те що не можна заперечувати наявність умовно-рефлекторної зв’язку між переживанням емоції і її зовнішнім і внутрішнім проявом, зміст емоції не зводиться тільки до фізіологічних змін в організмі. Доказом цьому служать експерименти, в яких були блоковані всі фізіологічні прояви, і проте суб’єктивні переживання збереглися. Фізіологічні зрушення відбуваються при багатьох емоціях як вторинне пристосувальне явище – наприклад, для мобілізації резервних можливостей організму при зіткненні з небезпекою і породжується нею страху. У. Кеннон і Ф. Бард одними з перших показали обмеженість теорії Джемса – Ланге, запропонувавши свою теорію емоцій, яка була названа таламической. Відповідно до цієї теорії, вегетативні зміни і м’язові реакції організму є наслідком переживання емоцій. Основним мозковим субстратом емоцій є таламус, пов’язаний і з корою великих півкуль, і з вегетативної нервової системою.
П.К. Анохін розглядав емоції як продукт еволюції, як пристосувальний фактор у життя тваринного світу. З його точки зору, емоції важливі для закріплення і стабілізації раціональної поведінки тварин і людини. Позитивні емоції, що виникають при досягненні мети, запам’ятовуються і при відповідній ситуації можуть вилучатись з пам’яті для отримання такого ж корисного результату. Негативні емоції уберігають від повторного здійснення помилок.
Цікаву гіпотезу про причини появи емоцій висунув П.В. Симонов. Він стверджує, що емоції з’являються внаслідок нестачі або надлишку відомостей, необхідних для задоволення потреби. Ступінь емоційної напруги визначається силою потреби і величиною дефіциту інформації, необхідної для досягнення мети. У нормальній ситуації людина орієнтує свою поведінку на сигнали високій ймовірності подій, тобто на те, що найчастіше зустрічалося в минулому. Завдяки цьому його поведінка в більшості випадків буває адекватним і веде до досягнення мети. В умовах повної визначеності мета може бути досягнута і без допомоги емоцій: опинившись у мети, досягнення якої свідомо не викликало сумнівів, людина може не відчувати ні радості, ні торжества. Однак у неясних ситуаціях, при відсутності точних відомостей для організації поведінки щодо задоволення потреби, необхідна інша тактика реагування на сигнали. При нестачі відомостей, необхідних для досягнення мети, на думку П.В. Симонова, виникають негативні емоції. Наприклад, емоція страху розвивається при нестачі відомостей, необхідних для захисту.
Емоції сприяють підвищенню чутливості аналізаторів, що в свою чергу призводить до реагування на розширений діапазон зовнішніх сигналів і покращує вилучення інформації з пам’яті. Внаслідок цього при вирішенні завдання можуть бути використані малоймовірні або випадкові асоціації, які в спокійному стані не розглядалися б. Тим самим підвищуються шанси досягнення мети. Хоча реагування на розширений коло сигналів, корисність яких ще невідома, надлишково, воно запобігає пропуск дійсно важливого сигналу, ігнорування якого може коштувати життя.

Посилання на основну публікацію