Атрибутивний стиль і розлади

Каузальних атрибуція – процес, в ході якого власним або чужим вчинкам приписують певні причини або підстави. Причому, ці причини найчастіше є умоглядними. Атрибутувати (приписувати) причини можна интернально (самому собі) і екстернальний (іншим людям, обставинам).

Існує певний зв’язок між атрибутивною стилем (тим, як людина атрібутірует причини життєвих подій) і розладами. Наприклад, депресивні індивідууми схильні пояснювати негативні події або власні невдачі внутрішніми факторами (ув’язненими в собі), глобальними чинниками (Катастрофізація наслідків) і стабільними факторами (своїми особистісними властивостями). У той же час позитивні наслідки приписуються іншим людям або ситуації.

Було запропоновано кілька варіантів моделей, що розглядають відносини атрибутивного стилю і депресивних розладів (Brewin, 1988):

1) модель – симптом: дисфункціональні атрибуції розглядаються як частина депресивного синдрому, а не як причина;

2) модель – причина: дезадаптивні атрибуції є причиною депресивного розладу;

3) стрес- діатез -модель: стабільний дезадаптивний атрибутивний стиль є чинником уразливості;

4) модель підтримки: дезадаптивні атрибуції не запускати патологічний стан, а підтримують його;

5) модель – копінг: передбачає, що дисфункціональні атрибуції знижують резистентність до депресивних розладів, порушуючи копінг- поведінку.

Посилання на основну публікацію