✅Життєві і професійні ситуації, в яких необхідні психологічні знання і вміння

Роль психології в житті людини

Володіння знаннями і вміннями в області психології має колосальне значення для життя кожної людини. Розуміння роботи нашої психіки робить наше життя простіше і якісніше, наповнює її новими фарбами, дозволяє вибрати свій шлях, встановлювати близькі і довірчі відносини.

Психологія – це наука про особливості та закономірності функціонування психіки людини, а психіка, своєю чергою, – це механізм активного відображення навколишньої дійсності для регуляції поведінки суб’єкта в ній.

Основне завдання психології як науки – дослідження особливостей функціонування психічної діяльності, виведення закономірностей її роботи і розвитку.

Протягом довгого часу психологія розвивалася переважно в руслі академічної науки: активно розроблявся методологічний апарат, категоріальний, розвивалися теорії і концепції. Але пізніше психологія все активніше і активніше стала розвиватися і в прикладному напрямку: вона стає специфічною областю професійної діяльності в бізнесі, управлінні, медицині, освіті, культурі, політиці, спорті.

З ускладненням діяльності стало ясно, що людський фактор неминуче впливає на результат, і відповідно грамотний його облік і управління ним може вплинути на ефективність і якість діяльності.

Розвиток прикладної психології важливо для оптимальної роботи установ і організацій, колективів і окремих особистостей. Для цього розробляються спеціальні навчальні програми та посібники, рекомендації та методичні комплекси, а також програми підготовки та перепідготовки людей за напрямом практичної психології.

Найбільш активно Практична психологія розвивається в сфері бізнесу та управління, рекламі, менеджменті та освіті.

Психологічні знання та вміння

Психологічні знання – це знання про особливості функціонування психіки людини, а також його поведінкових проявах.

До даних знань відносяться: уявлення про роботу і розвиток почуттів, мислення, емоцій, мислення, уваги, пам’яті, уяви. Також сюди відносяться знання щодо особливостей характеру людини, його темпераменту, схильностей і здібностей.

Психологічні знання видобуваються кількома шляхами:

 • Життєві знання – знання, одержувані в результаті індивідуального досвіду людини, або на прикладі інших людей, але так чи інакше, ми перевіряємо ці знання в нашому безпосередньому житті.
 • Узагальнені знання – це буденні уявлення про людей і їх поведінці (традиції, стереотипи, ритуали і т.д.). Такі знання здобуваються в групі, і в групі ж і перевіряються. Такі знання забезпечують міцність і життєздатність соціальних груп.
 • Наукові знання – це знання, отримані невеликою групою (вчених), що представляють собою узагальнення, систематизацію і закономірний розвиток вже наявних знань про психологію людини.

Роль психологічних знань в житті людини велика: ми живемо в соціумі, а також контактуємо з безліччю інших людей, і всі ці люди абсолютно різні. Навіть для простого виживання людині слід мати хоча б базові уявлення про особливості людської психології.

В першу чергу, важливо, щоб людина вивчала і розуміла саму себе, тому що тільки з нас самих починаються будь-які зміни. Потім вже, пізнаючи самого себе, ми починаємо порівнювати себе з іншими, знайомитися зі світоглядом інших людей – так ми починаємо вивчати інших, розуміти, чим ми відрізняємося і в чому ми схожі. Накопичення розгорнутого досвіду світоглядів, поглядів на світ, позицій і установок робить наше ставлення до життя та інших людей більш пластичним і усвідомленим.

Психологія в області життєвих і професійних ситуацій

Психологічна обізнаність важлива для людини в звичайних життєвих ситуаціях. Основні з них:

 • Ситуації індивідуального характеру: психологічні знання про самого себе можуть допомогти людині в складних і неоднозначних ситуаціях, а також в ситуаціях надзвичайних. Якщо людина розуміє, чому він поводиться так чи інакше, ця внутрішня обізнаність робить його поведінку усвідомленим і піддається контролю. Необхідно розуміти закономірності розвитку різних емоційних станів, почуттів і переживань, а також механізми, що запускають їх. Вивчення власних рис характеру, особливостей темпераменту і здібностей дозволяє ставити більш реалістичні цілі, усвідомлено вибирати захоплення і види діяльності.
 • Ситуації соціальної взаємодії: це найбільш широкий спектр ситуацій, в яких надзвичайно важливі психологічні знання і вміння. Оскільки ми всі живемо в соціумі і взаємодіємо з абсолютно різними людьми, нам необхідні навички і знання в області поведінки людини в конфліктних ситуаціях, встановлення контактів з різними людьми і підтримки його з ними, вміння вести діалог, слухати співрозмовника. Розвиток навичок спілкування і соціальної взаємодії робить людину більш пластичним і маневреним.
 • Ситуації в сім’ї: в таких ситуаціях важливі знання і вміння в області виховання, спілкування з дорослими і дітьми, знання вікової психології. Велике значення мають знання в області партнерських відносин для формування якісних відносин.

Що стосується ситуацій професійного спектру, то тут можна виділити кілька моментів:

 • По-перше, це ситуації, пов’язані з профорієнтацією: в житті людини реалізуються кілька послідовно йдуть за собою професійних криз.
 • По-друге, це в цілому проблема профорієнтації, усвідомлення власних професійних можливостей і здібностей.
 • По-третє, це ситуації взаємодії з колегами по роботі: формування групового мікроклімату, згуртованості, спрацьованості.
 • По-четверте, розуміння специфіки психології особистості сприяє більш якісному та ефективному управлінню колективом, знаходженню індивідуальної стимуляції діяльності кожного співробітника.
 • По-п’яте, це вміння вибудувати клієнтоорієнтовані стратегії Роботи зі споживачами, що теж підвищує ефективність підприємства.
Посилання на основну публікацію