✅Психологічний портрет літературного героя

Психологічний портрет – це комплексна психологічна характеристика людини, що містить опис її особистісних особливостей (як вроджених, так і набутих), а також можливих дій в тих чи інших значущих обставин.

Загальні відомості про психологічний портрет літературного персонажа

Психологічний портрет є комплексною психологічною характеристикою, що містить опис характерних рис і властивостей літературного героя. Найефективніший метод для складання психологічного портрета є використання аналізу властивостей особистості.

Психологічний портрет є цілісною характеристикою кожного персонажа, взятого окремо. Автору необхідно описати особливості зовнішності, манери поведінки, звички і спосіб життя. Це допоможе читачам отримати уявлення про людину, включаючи його внутрішній світ і відносини з іншими людьми.

За допомогою психологічного портрета героя, який створює письменник в літературному творі, він часто показує своє особисте ставлення до персонажа. Без словесного зображення літературного персонажа не представляється можливим створення повноцінного літературного твору.

Використовуючи психологічний портрет, автор робить наступні дії:

 • Показує читачеві позитивні і негативні риси персонажа;
 • Демонструє соціальне та фінансове становище;
 • Описує світогляд особистості;
 • Розкриває внутрішній конфлікт героя, якщо у нього суперечлива натура;
 • Демонструє конфлікт героя з іншими людьми, акцентуючи увагу на контрасті між ними;
 • Передає внутрішні переживання, страхи, показує мрії і прагнення героїв;
 • Висловлює симпатію (огиду) до негативного персонажу;
 • Показує причину зміни героя в кращу або гіршу сторону протягом твору.

Художні характеристики можуть не завжди супроводжуватися авторськими коментарями. Часто письменник вважає за краще, щоб читачі самі робили висновки про описані персонажах і змогли самі скласти їх психологічний портрет. Саме з цієї причини в процесі читання необхідно приділяти портрету особливу увагу.

Типи психологічного портрета

Психологічний портрет є не просто описом зовнішності героя. Він характеризує особливості його внутрішнього світу за допомогою зовнішніх рис. Письменник може акцентувати увагу на деталях, здатних передавати інформацію про думки, світогляд, переживання і амбіції описуваного персонажа.

Прийнято розглядати два основних типи психологічного портрета в літературі. Перший з них представлений портретом-відповідністю. Психологічна характеристика тут очевидна, оскільки зовнішні дані і внутрішній світ героя співвідносяться повною мірою.

Другий тип – портрет-контраст показує зовнішній вигляд персонажа, який повністю протилежний його внутрішньому світу.

Як еталон єдності внутрішнього світу і зовнішності персонажа може виступати образ Печоріна з роману «Герой нашого часу». М.Ю. Лермонтов зробив акцент на неоднозначності образу. Читачі навіть не зовсім розуміють, скільки років персонажу.

Якщо взяти за основу опис героя, то складається відчуття, що перед читачами привабливий і безстрашний чоловік. У деяких же сюжетах він відчуває себе слабким і схожий на дитину. Таким чином, зовнішній вигляд Печоріна і його думки (вчинки) наочно відображають суперечливу натуру.

Контрастний психологічний портрет створив  Пушкін в романі «Євгеній Онєгін». Досить згадати Тетяну, яка показує контраст між удаваною байдужістю і припливом почуттів. Багато читачів сприймають героїню з цієї причини як ніжну і вразливу натуру.

Особливості складання психологічного портрета літературного персонажа

При складанні психологічного портрета літературного героя необхідно звернути увагу на наступні елементи:

 • Темперамент і характер;
 • Рівень інтелекту;
 • Ступінь товариськості;
 • Рівень самооцінки;
 • Любов і прихильність до чого-небудь і ін.

Найперше, з чого слід почати складання психологічного портрета літературного героя — це його темперамент і характер. У психології розглядаються 4 типи темпераменту:

 • сангвінік;
 • холерик;
 • меланхолік;
 • флегматик.

Кожен з них має власні особливості. Від показника темпераменту залежить рівень емоційності людини.

Рівень розвитку інтелекту характеризується такими якості героя, як кмітливість, винахідливість, спостережливість, здатність переконувати і робити умовиводи. Слід звернути увагу на те, що властиво герою, чи хороший він психолог, чи не маніпулює він людьми.

Показник товариськості можна розглянути, відповівши на питання, наскільки балакучий персонаж. чи любить Він розповідати про себе або своє оточення. Тут важливо пам’ятати, що людина навряд чи буде розповідати про себе всю інформацію першому зустрічному. Є й такі герої, які навіть близьким відкриваються з небажанням.

Самооцінка має велике значення в описі особистості. Тут слід звернути увагу на рівень щастя, впевненість у власних силах, оцінку своїх вчинків. Письменник розповідає читачеві про самооцінку героя за допомогою його думок.

Важливим пунктом психологічного портрета літературного персонажа є його прихильність і любов до кого-небудь. Слід відповісти на питання, які люди йому подобаються або не подобаються, як він ставиться до шкідливих звичок, які вчинки схвалює, а які — ні.

Багато про що можуть сказати також захоплення героя. Розкрити його допомагає наявність хобі, інтересів. Сюди ж багато психологів відносять фанатизм, який притаманний для деяких персонажів. Також важливо відзначити, що у розглянутого героя виходить дуже добре (наприклад, співати, малювати, грати ролі, вести переговори і ін.).

Посилання на основну публікацію