✅Помилки сприйняття в психології

Сприйняття людини – це цілісний образ іншої особи, формування якого відбувається на основі оцінки його зовнішнього вигляду і поведінки. В ході спілкування, в процесі якого часом відбуваються помилки сприйняття, людина взаємодіє з тими, кого бачить в перший раз і з тими, з ким вже досить добре знайомий.

Особливості сприйняття

Сприйняття може бути визначено уявленням про партнера, що склалися в ході спілкування. Психологічні дослідження показують, що основою сприйняття незнайомих раніше осіб і осіб, з якими вже є певний досвід спілкування, є різні психологічні механізми.

В одному випадку сприйняття відбувається через психологічні механізми міжгрупового спілкування, в іншому — за допомогою механізмів міжособистісного спілкування.

Психологічні механізми сприйняття в рамках міжгрупового спілкування включають соціальну стереотипізацію, суть якої полягає у вибудовуванні образу іншої людини на основі тих чи інших типових схем.

Соціальний стереотип являє собою стійке уявлення про певні явища або осіб. Він характерний для представників відповідної соціальної групи.

Різні соціальні групи при взаємодії між собою виробляють соціальні стереотипи, які можуть бути, наприклад, етнічними (національними).

Сутність і особливості помилок сприйняття

Найбільш важливими в процесі спілкування характеристиками вважаються ті, які дають можливість відносити людину до тієї чи іншої групи.

Сприйняття даних характеристик відбувається досить точно. Далі відбувається добудовування інших рис і особливостей відповідно до певних схемами. Саме на цьому етапі виникає ймовірність помилки.

Помилки сприйняття, зокрема, обумовлені, дією окремих факторів, включаючи перевагу, привабливість і ставлення.

Люди, які вступають в спілкування, не рівні між собою. Їх відрізняє соціальний статус, життєвий досвід, інтелектуальний потенціал і ін.У разі наявності нерівності партнерів найчастіше використовується схема сприйняття, що сприяє виникненню помилок нерівності. Психологія відносить даний тип помилок до факторів переваги.

При зустрічі людини, яка перевершує іншого по якомусь важливому для нього параметру, оцінка проводиться кілька більш позитивно, ніж це було б, якби він був нарівні. Якщо ж особа має справу з людиною, якого в чомусь перевершує, то має місце заниження оцінки.

Фіксація переваги проводиться по якомусь єдиному параметру, а переоцінка (недооцінка) за кількома параметрами. Дана схема сприйняття діє не при будь-якому, а лише при дійсно важливому, істотному нерівності.

Також існують помилки сприйняття, які здатні ускладнювати взаєморозуміння. На процес сприйняття і розуміння інших людей крім стереотипів, впливають і інші фактори, що сприяють спотворенню образу інших осіб і ускладнюють взаєморозуміння. Установки здатні викликати спотворене уявлення про особу інших суб’єктів.

Установка в психології являє собою неусвідомлену готовність до деякого поведінки, яка сформувалася у людини. Це готовність позитивним або негативним чином реагувати на певні події або факти.

Установка проявляється у вигляді звичних суджень, уявлень, вчинків. Якщо одного разу сталася її вироблення, то вона залишиться на більш-менш довгий проміжок часу. Різною буде швидкість формування і загасання установок, а також їх рухливість.

Установки в якості неусвідомлюваної готовності сприймати оточуючих і події під певним кутом зору і давати реакцію певним, спочатку сформованим чином, без об’єктивного аналізу ситуації, створюються на основі особистого попереднього досвіду індивіда або під впливом інших осіб.

Приклад 1

У відомому експерименті А.Бодалева двом групам була запропонована фотографія одного і того ж людини. Випробовувані повинні були скласти його психологічний портрет. Перед цим одній групі була дана установка, що на фотографії представлений злочинець, а іншій групі повідомлено, що на фото герой. Дослідження показало, що формування сприйняття відбувалося в залежності від початкових установок.

Установки можуть бути позитивними і негативними відповідно до того, негативно або позитивно людина готова ставитися до певної особи або ситуації. Подібні негативні упереджені погляди можуть заважати об’єктивному розумінню вчинків реальних людей. Прикладами можуть бути наступні установки « “всі чиновники беруть хабарі», «всі люди — егоїсти»,” всі чоловіки полігамні ” і ін.

Типові помилки сприйняття

Розглянемо кілька помилок, що створюють перешкоди правильному сприйняттю і оцінці людей. У їх число можна включити:

  • Ефект попереднього знайомства, коли установки, оцінки, переконання задані заздалегідь, задовго до початку процесу сприйняття і оцінки інших людей (наприклад, хтось сказав, що людина нечесний, вам самому це перевірити не вдалося, але у вас вже присутній очікування, що він може обдурити).
  • Ефект стереотипу, який проявляється при наявності вже сформованих стереотипів. Відповідно до них люди заздалегідь відносяться до певної категорії, а особа в процесі спілкування має установку на пошук рис, які підтверджують правильність стереотипної установки.
  • Ефект квапливості, який проявляється у вигляді прагнення робити передчасні висновки про особу оцінюваного суб’єкта до моменту отримання про нього достовірної вичерпної інформації.
  • Ефект структурування, коли відбувається несвідоме структурування особистості інших людей. Тут відбувається логічне об’єднання тільки строго певних особистісних рис в цілісний образ, при цьому будь-яке поняття, що не вписується в цей образ, відкидається.

Ефект “ореолу” проявляється, коли початкове ставлення до єдиної характеристиці особистості може бути перенесено на цілісний образ людини. Згодом загальне неповне враження впливає на оцінку окремих якостей особи.

Посилання на основну публікацію